Välmående ger resultat

Välmående ger resultat är en utbildningssatsning i samarbete mellan Region Halland och Bättre skolor med syfte att öka både pedagogers och barns/elevers välmående samt elevers prestation i skolan.

Metoden består av 6 st utbildningsmoduler som tillsammans täcker de områden forskningen visat har störst inverkan på välmående och studieresultat. Dessa områden är;

1. Förståelse för vad som påverkar elevers lärande utifrån John Hatties effektforskning.

2. En ökad helhetsförståelse för välmående, inlärning och utveckling utifrån kognitivneurovetenskap och välmåendeforskning.

3. Konkreta och beprövade metoder och verktyg från positiv psykologi, exempelvis Mindset från Carol Dweck.

Metoden är unik då den relaterar dessa tre forskningsområdena till varandra samtidigt som pedagogerna får konkreta verktyg i arbetet med att bidra till att stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera den komplexa värld de växer upp i: 

  1. Att se sina styrkor och förmågor
  2. Att ha ett växande tankesätt som innebär att se sin egen ansträngning som viktig för sitt eget lärande.
  3. Att kunna skapa positiva relationer
  4. Att kunna hantera motgångar
  5. Att känna till och leva efter sina värderingar.

Via länken till höger kommer du till en film där Erik Fernholm, grundare av Bättre skolor, talar om bakgrunden till och innehållet i Välmående ger resultat. Filmen är inspelad i Kungsbacka hösten 2015 under en inspirationsdag för rektorer. 

Under 2014-2016 testades materialet på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Halland. I augusti 2016 påbörjades också en 1,5 år lång processledarutbildning. Utbildningen avslutades i maj 2018 och nu finns det 30 utbildade processledare i de halländska kommunerna.  

Utvärdering

Under 2017-2018 genomför Högskolan i Halmstad en oberoende kvantiativ och kvalitativ utvärdering av Välmående ger resultat på uppdrag av Region Halland. Resultatet väntas i februari 2019

Arbetar du utanför Halland och vill arbeta med Välmående ger resultat?

Kontakta Bättre skolor som är Region Hallands samarbetspart i detta arbete.
www.battreskolor.se