Bakgrund

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat de senaste 20 åren och är idag en av våra stora framtidsfrågor. Samtidigt ser vi också att måluppfyllelsen i skolan har haft en negativ utveckling under lång tid och att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper. 

Det finns ett mycket starkt samband mellan villkoren under uppväxten och hälsa. Därför är också värdet i att ge alla barn förutsättningar att växa och utvecklas på bästa sätt stort för både individen och samhället.

Sambandet mellan skolprestation och psykisk hälsa är bevisat stark och därför är det idag kanske viktigare än någonsin att ge barn och unga de förutsättningar de behöver för att skapa ett mer välmående, hållbart och värdeskapande liv.  Pedagoger och annan personal som mår bra påverkar barnen och eleverna positivt. I skolan kan man se att välmående pedagoger har elever som presterar bättre – Välmående ger resultat, helt enkelt.

Välmående ger resultat initierades av de lokala nämnderna i Varberg, Falkenberg och Laholm. Efterhand har även de lokala nämnderna i Kungsbacka, Hylte och Halmstad anslutit. Arbetet sker nu tillsammans med samtliga halländska kommuner och Länsstyrelsen Halland.  

Varberg, Falkenberg och Laholm var först ut i en pilotomgång. Därefter följde Kungsbacka. I och med den påbörjade processledarutbildningen kommer det att finnas utbildade processledare i varje kommun. Vi når i dagsläget 700 pedagoger och 4000 barn via satsningen.