Deltagande förskolor och skolor

Välmående ger resultat har under 2014 till 2016 testats i olika skolor i Halland. Dessa skolor och deras personal har bidragit med sina åsikter och synpunkter och gjort att materialet och processen har förfinats och förbättrats. Från och med hösten 2016 till och med maj 2018 pågår en processledarutbildning för att utbilda halländska processledare från respektive kommun.

Förskolor och skolor som deltar i processledarutbildningen:

Laholm:
Samtliga förskolor

Hylte:
Värdegrundspedagoger (förvaltningsövergripande)

Halmstad:
Fyllinge, Gyllebolets, Gäddans, Klackens och Dungens förskolor.
Noaks arks förskola
Kaninens Montessoriförskola
Eketånga Montessoriskola
Eldsberga skola
Sturegymnasiet

Varberg:
Bosgårdsskolan
Bockstensskolan
Elevhälsa

Kungsbacka:
Kollaskolan
Beda Hallbergs gymnasieskola

Förskolor och skolor som nu genomgår grundprocessen Välmående ger resultat:

Falkenberg:
Slöingeskolans förskola, Skansgårdens förskola och Skogstorps förskola

Förskolor och skolor som genomgått grundprocessen Välmående ger resultat:

Laholm:
Våxtorpsskolan

Falkenberg:
Solhagens förskola
Drottning Blankas gymnasieskola

Varberg:
Bockstensskolan
Sveriges ridgymnasium

Kungsbacka:
Kollaskolan