Kollaskolan

En elev som mår bra får bättre skolresultat. Det är bakgrunden till att Kollaskolan i Kungsbacka satsar stort på att öka välbefinnandet hos sina elever.

Sedan oktober 2014 har Kollaskolan varit en av flera halländska skolverksamheter som ingår i utbildningssatsningen Välmående ger resultat.

Personalen har deltagit i kompetenshöjande workshops, föreläsningar och arbetsgrupper, och har tagit del av övningar och handfasta råd för hur man kan stärka elevernas självtillit, kreativa förmåga och motivation.

Målet är att skapa en bättre arbetsmiljö för personal och elever – vilket i förlängningen ska ge bättre skolresultat.

Ingår i skolans hälsoprofil

Den förebyggande och hälsofrämjande satsningen är en del av skolans hälsoprofil, och berör 470 elever i såväl Kollaskolans grundskoleverksamhet, årskurs F–6, som grundsärskoleverksamhet, årskurs 1–9. På sikt kommer skolan att ta emot årskurser upp till nian även i grundskolan.

– Vi ser många rapporter om att psykisk ohälsa bland unga ökar i samhället, och det är viktigt att skolan möter upp detta. När vi blir en skola för äldre elever, i årskurs 7–9, kommer vi att ställas inför nya utmaningar, säger rektor Mats Lönn.

– Vi ser det som en vinst att starta detta arbete när de är små, så har de det med sig, säger Marie Lumsden, lärare på grundsärskolan.

Både hon och kollegan Agneta Ivarsson tycker att projektet gett dem ett nytt språk för att resonera kring, och lyfta fram, elevens styrkor. Det handlar om att lägga fokus inte bara på elevens resultat, utan även på värdet av elevens insats och förmåga att göra det bästa utifrån sina egna förutsättningar.

– I stället för att säga att eleven är duktig på att skriva, betonar jag nu själva arbetsinsatsen. Jag märker att eleverna har blivit mer uppmärksamma på att säga samma sak som vi lärare – att nu har vi jobbat bra, och sedan gett varandra applåder, säger Agneta Ivarsson.

App-användning ger större delaktighet

Läraren Petra Granellis sjätteklassare har under vårterminen testat appen Loop Me. Appen är ett led i att öka elevernas inflytande. Direkt efter lektionen kan eleven med hjälp av appen skicka en sammanfattning till läraren om hur de uppfattade lektionen.

– Läraren kan se kopplingen mellan hur vi mår och vad vi tyckte om lektionen, och får lite mer koll på hur det går för oss, säger eleven Isabella Dreyer.

Läraren Petra Granelli är positiv till denna nya möjlighet att få en inblick i elevens inlärningsprocess. För henne blir det också ett sätt att växa och lära sig mer i sin lärarroll.

– Jag får direkt feedback på vad eleven tyckte om lektionen, och det är även ett sätt för eleven att utvärdera sina tankar och känslor. Jag har alltid varit övertygad om att barn som mår bra själsligt och känner sig trygga presterar bättre. Jag har genom Välmående ger resultat fått upp ögonen för att prata med eleverna om deras styrkor, och försöker få dem medvetna om vilka styrkor de har – som koncentrationsförmåga eller kreativitet – och när de använder dem, säger Petra Granelli.

Långsiktig process

Även om själva utbildningsdelen inom Välmående ger resultat var färdig i oktober 2015 kommer Kollaskolans arbete med elevernas välmående fortsätta att genomsyra verksamheten. Satsningen är långsiktig, poängterar Mats Lönn:

– Det är lätt att säga att hälsa handlar om att äta mindre socker och röra sig mer. Vi vidgar hälsoperspektivet. Målet är att eleverna på skolan ska må bra, för när man mår bra presterar man bättre.

Kollaskolan

Kollaskolan är en F–9-skola med elever i grund- och grundsärskola som ligger i den nybyggda stadsdelen Kolla Parkstad i Kungsbacka. På sikt kommer skolan att rymma över 700 elever. Skolans verksamhetsidé bygger på ledorden: kunskap, ansvar, respekt, trygghet och arbetsglädje. Skolan arbetar för mångfald och inkludering och med visionen att vara en skola för alla. 

 Artiklar

”Satsning på välmåendegav glädje och motivation”
Här kan ni läsa mer om hur Kollaskolan arbetar med Välmående ger Resultat. (PDF-dokument, 1,0 MB) Artikel ur Kollaskolans grundskoletidning. Maj 2017.