Solhagens förskola

Solhagens förskola ligger i bostadsområdet Falkagård i Falkenberg. De flesta barnen på förskolan har ett annat modersmål i grunden. Solhagen har tre avdelningar. På avdelningarna Ormvråken och Trollsländan går de yngsta barnen och på avdelningen Humlan de äldsta.

Förskolan arbetar utifrån ett manifest: Språk, inflytande och glädje.

Målsättning med Välmående ger resultatBild från Solhagens förskola, lekande barn

Målet med satsningen är att närma sig Falkenbergs kommuns vision "Alla ska lyckas" genom att arbeta med välmående hos våra pedagoger och barn.

Varför gick vi med?

Tanken med att anmäla intresse för att få vara med i "Välmående ger resultat" grundar sig i att Ormvråkens avdelning har varit en provisorisk förskola i många år.Detta har inneburit att personalen inte har haft någon fast förankring och ständigt varit medvetna om att ett provisorium kan stänga om det inte finns barn i kön. Nu har det visat sig att kön till förskolan fortsätter att vara stor och förskolechefen tillsammans med verksamhetschefen på barn- och utbildningsförvaltningen har bestämt att Ormvråkens avdelning ska sammanföras med Solhagens förskola för att skapa samordning och likvärdighet för alla barn. Samtidigt som detta sker arbetar vi med att förändra grupperna, från att ha varit 1-5 års grupper på alla avdelningar till att skapa två avdelningar för de yngre barnen och en avdelning för de äldre, för att skapa lärmiljöer utifrån vad som passar för de olika åldersgrupperna.

I det förändringsarbetet och den process som pågick var ambitionen att fånga upp och se till att personalen upplevde inflytande, delaktighet och ett fortsatt positivt arbetsklimat som gagnade barnen och verksamheten.

Personalen är positiva, frågande och nyfikna. Ola, som arbetar på Solhagen beskriver arbetet med Välmående ger resultat så här - "Bekräftelsen i att var och en av oss som jobbar med barn och unga kan vara så viktiga för framtiden. Att man känner att hur jag är och vad jag gör har betydelse och att det gör skillnad".
Karin Malmsten, förskolechef"Pedagoger som mår väl och har en gemensam teoretisk plattform att diskutera kring och utforma sitt arbete efter, får goda resultat i verksamheten med barnen. Vi arbetar för att "Alla ska lyckas".
Karin Malmsten, förskolechef
karin.malmsten@falkenberg.se