Processledarutbildning

Region Halland erbjuder en processledarutbildning för förskole- och skolpersonal som vill leda processen Välmående ger resultat. Utbildningen tar utgångspunkt i motivation, ledarskap och den senaste forskningen om hur människan och lärande fungerar.

OBS! Pågående processledarutbildningen med start i augusti 2016 är fulltecknad! Anmäl gärna intresse för att delta i en eventuellt kommande processledarutbildning.

Processledarutbildning 

Processledarutbildningen är tänkt för personal som ska leda processen Välmående ger resultat på sin förskola/skola eller i ett skolområde. Utbildningen är förlagd under ett och ett halvt år, där utbildningsdagar varvas med praktiskt utförande mellan utbildningstillfällena. Under processledarutbildningen får du möjlighet att integrera de nya verktyg och teorier som du ska processleda kring, och göra materialet till ditt eget.

Under processledarutbildningen integrerar deltagarna vad forskningen säger om:

  • 6 förmågor för framtidens barn/elever och personal i förskola/skola.
  • Vad skapar motivation till förändring?
  • Hur arbeta kontinuerligt med positiv förskole- och skolutveckling?
  • Förståelse för människan, lärande och hjärnan
  • Att coacha och handleda personal i förskola och skola.
  • Workshop- och föreläsningstekniker

Målgrupp:

Utbildningen är riktad till dig som arbetar inom förskola/skola eller med verksamhetsutveckling och har pedagogisk erfarenhet. Du har en stark vilja att förbättra förutsättningarna för välmående och lärande bland såväl skolpersonal som barn/elever genom att utbilda pedagoger och driva förändringsprocesser i förskolor och skolor.

Innehåll:

2 dagar kick off och inspiration för blivande processledare och skolledare på aktuella förskolor/skolor/skolområde

6 utbildningsdagar i materialet Välmående ger resultat.

1 "Är ni redo"-dag för processledare och deras skolledare

9 handledningstillfällen (halvdag)

Avslutande heldag för processledare och skolledare

Omfattning

Utbildningen sträcker sig över 1,5 år med start i augusti 2016.  Utbildning varvas med utförande på aktuell förskola/skola. Antal platser är begränsat till 30.

Plats

Utbildningens plats förläggs till Halland


Kostnad

Processledarutbildningen inkl. kick off är kostnadsfri. Förskolan/skolan/kommunen står dock själva för vikariekostnader.

Processledarnätverk och skolledarnätverk

Region Halland kommer att samordna ett nätverk för processledare och ett nätverk för förskolechefer/rektorer för att stötta i arbetet med Välmående ger resultat.