Materialet - modulerna

Materialet i Välmående ger resultat är uppdelat i sex moduler utifrån olika teman. Ämnena är utvalda med utgångspunkt i det forskningen visat ger bäst resultat. Vissa effekter märker man på en gång, andra tar längre tid på sig.

Modulerna innehåller en faktadel med diskussionsmaterial. Till varje modul finns förslag på övningar som enkelt kan användas enskilt, i arbetslaget eller tillsammans med barnen eller eleverna i klassrummet.

 För mer information om övningarna kontakta oss.

Följer du länkarna får du en mer konkret beskrivning av de teorier som modulerna bygger på.

Intro och människan

Hur fungerar vi som människor, vad driver oss och hur skapar vi varaktiga förändringar? Förstår vi hur vi och andra fungerar kan vi ta bättre beslut och skapa roligare och effektivare miljöer samt minska rädsla och stress. Inget är så praktiskt som en god teori och denna del ger dig en djup förståelse för hur människan fungerar och utvecklas bäst. 

När du vet hur du fungerar är det dax att veta vad du vill. När du vet hur du fungerar är det dax att veta vad du vill.

Värderingar och mål

Vad är det som påverkar dig egentligen? Vad är viktigast för dig och ditt välmående på sikt? Vet du vad du tycker är viktigt och vem du vill vara så kan du sätta upp sunda mål och fokusera på att agera i linje med det. Har du mål som du värderar har du även en framtid att se fram emot och kämpa för. Denna modul ger dig kraftfulla verktyg för att själv avtäcka det du känner är viktigt som person och dessutom kunna ena en grupp kring värderingar och sätt att bete sig som skapar värderingsstyrda grupper och skolor.

Emotionell kompetens

Vad gör att vi klarar av att agera i linje med det vi tycker är viktigt? Hur kommer det sig att vi ibland inte når fram eller väljer att ge upp halvvägs när det blir lite motigt? Lär du dig hantera starka känslor och tankar och ändå agera i linje med det du vet är nyttigt och hållbart för dig på lång sikt kommer du sakterligen både må och prestera bättre. Denna modul ger dig nya sätt att förhålla dig till saker som vanligtvis får dig att agera kortsiktigt och hjälper dig möte både dig själv och andra på ett mer hållbart och flexibelt sätt.

Vilka är mina verktyg och vilka är mina utmaningar?

Självtillit och aktörskap

När du har en klarhet i vad du kan och inte kan – vad händer då? Är du trygg i de förmågor som du vet ger dig energi och som hjälper dig skapa ett gott resultat så börjar du skapa en självtillit. En självtillit som kan hjälpa dig hantera de förmågor du har som kan behöva utvecklas. Denna modul hjälper dig utveckla en tydlig och nyanserad bild av dig själv och andra. Vilket leder till förmågan att kunna uppskatta människor för deras olikheter och egenarter.

När resan är igång och den visar sig vara krokigare än väntat – vad gör du?

Mindset

Vad händer när du stöter på motgångar? När du får anstränga dig mer än du väntade dig? Hur du hanterar en lärandeprocess där utmaningar är en given del kommer avgöra hur mycket du lär dig, hur kul du har och på lång sikt hur du presterar. Denna modul ger dig ett verktyg för att se problem som utmaningar, bli modigare och inspireras av andras framgångar istället för att se dem som hot.

Hur samarbetar du med de du har omkring dig?

Positiva relationer

När känner du dig lyft och trygg med andra? När vi känner tillit och förväntar oss det bästa av varandra så lär vi oss optimalt. Vi vågar testa. Vi vågar fråga. Och, vi vågar tro att vi kan. Denna modul lär dig hur du skapar en stark grupp och starka relationer som får dess individer att blomstra och växa.

När går det som bäst?