Användningsområden

Videoföreläsningarna är framtagna för föräldrar men är också användbara för personer som vill utvecklas och ta del av forskningen som Välmående ger resultat bygger på.

Tematiska föräldramöten

Syftet med videoföreläsningarna är att (1) ge föräldrarna förståelse och verktyg för att stärka deras barns välmående och psykiska hälsa samt att (2) ge pedagoger underlag till tematiska föräldramöten. Under föräldramötet får föräldrarna själva komma fram till hur de bäst kan tillämpa perspektiven i sin relation med sitt barn. Innehållet är inte en manual för föräldraskap utan en forskningsbaserad utbildning i hur man ökar välmående och inlärning samt minskar psykisk ohälsa.

Nyanställd personal på förskolor och skolor som arbetar med Välmående ger resultat

För att säkerställa kompetensen på en förskola/skola som genomgått utbildningsprocessen med Välmående ger resultat, kan filmerna användas som repetition samt introduktion för nyanställd personal.