Material från tidigare arbetet med hälsofrämjande förskole- och skolutveckling

I Halland har vi under många år arbetat med en modell för hälsofrämjande förskole- och skolutveckling. Under 2013-2014 utvecklades arbetet ytterligare vilket lett till Välmående ger resultat. Materialet på dessa sidor har tagits fram under åren 2001-2012, men kan fortfarande användas.

I en hälsofrämjande förskola och skola arbetar man med att stärka relationer, trivsel, trygghet, ansvarstagande, elevers delaktighet, självkänsla, arbetsglädje, meningsfullhet och samarbete.

I en hälsofrämjande förskola eller skola är hälsan en naturlig del av vardagen. Att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling innebär att arbeta med det friska i fokus och ta hänsyn till både den fysiska och den psykosociala hälsan för elever och personal. Arbetet syftar till att skapa en miljö som främjar hälsa och lärande.

En hälsofrämjande skola är en skola där elever, föräldrar och personal trivs och mår bra. För att nå dit måste alla hjälpas åt. Grundsynen innebär att lusten och möjligheten att lära är starkt kopplad till hälsa och välbefinnande. Hälsofrämjande arbetet bedrivs inte för någon utan tillsammans med.

Kurs & konferens