Förslag på övningar och lekar

Under denna flik hittar du konkreta exempel på hur förskolor och skolor i Halland jobbat på ett hälsofrämjande sätt. Vi har delat in exemplen i kategorierna; Ansvarstagande, Arbetsglädje, Delaktighet och inflytande, Levnadsvanor, Meningsfullhet, Samarbete, Självkänsla, Stärka relationer och trygghet samt Trivsel och trygghet. Många av exemplen finns presenterade under fler än en kategori.

Foto på två barn som håller varandra i handen och springer i en grön miljö

Ansvarstagande

Arbetsglädje

Delaktighet och inflytande

Levnadsvanor

Meningsfullhet

Samarbete

Självkänsla

Stärka relationer och trygghet

Trivsel och trygghet