Länklista

http://www.slv.se/

Livsmedelsverkets hemsida.

 

http://www.skolverket.se/

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

  

http://www.can.se/

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

 

http://www.drugsmart.se/

Ungdomssajt om alkohol och andra droger.

 

http://www.friends.se/?id=1217

Friends uppdrag är att stoppa mobbning. Utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Deras vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.

 

http://www.folkhalsoguiden.se/

Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län. Den drivs av Karolinska Institutets folkhälsoakademi på uppdrag av Stockholms läns landsting

 

http://www.fhi.se/

Folkhälsoinstitutet utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.

 

http://www.piggabarn.se/

Pigga barn vill inspirera alla, både stora och små till ett rörligt liv och en sund inställning till kost och motion samt visa på glädjen med aktiv lek och hur härligt det är att göra saker tillsammans.

 

http://www.skolmatensvanner.se/

Skolmatens vänner arbetar för att främja maten i skolor och förskolor.

 

http://www.oru.se/ncff

NCFF har till uppgift att brett stödja Sveriges skolor i deras hälsofrämjande arbete med ett särskilt uppdrag kring fysisk aktivitet och maten i skolan.

 

http://www.battreskolmat.nu/

Bättre Skolmat är ett projekt från 2009 som fick stöd från jordbruksverket, skolmatens vänner, en avdelning inom LRF. Syftet var att inspirera till utveckling och förbättring av svensk skolmat

 

http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/folkhalsa/dokument/Alsklingsmat.pdf

Älsklingsmat & spring i benen – en lätt och överskådlig skrift kring maten och matens betydelse för barnens hälsa och välbefinnande.

 

http://www.foraldraalliansen.nu

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

 

http://www.fragachans.nu/#/start

En sida som LAFA står bakom. Syftet är att sprida korrekt, rolig och lättfattlig information om sex och samlevnad anpassad till barn och ungdomar. Förutom rena faktakunskaper om kroppen ger sidan möjlighet till reflektion och identifikation. Sidan har interaktiva inslag.

 

http://www.umo.se/

Din ungdomsmottagning på nätet.

 

http://www.alltomskolan.se/

Sveriges mötesplats för allt om skolan. Här möts föräldrar, elever och skolpersonal för att diskutera skolgång, skolk, betyg, ADHD, dyslexi, lärare, mobbning, skolmat, skolledning och allt annat som berör de som berörs av skolan! Här kan du dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras! Du kan även ställa dina skolfrågor till våra skolexperter. Vi har samlat, pedagoger, rektorer, skolkuratorer, skolpsykologer, fritidsledare, logopeder samt studie- och yrkesvägledare för ett ge dig all kunskap samlad på samma plats!

 

http://www.hittastilen.se/

På hittastilen.nu får du som är ung lära dig mer om livsstil och hälsa. Här hittar du fakta om livsstil, sömn, rörelse och mat. Du får fundera över vilken livsstil du har, testa dig själv på olika sätt eller varför inte utmana en kompis eller förälder i vår frågesport? Det är självklart att du blir trött om du inte får sova, samma sak gäller om din kropp inte får tillräckligt med bra mat och rörelse! Allt hänger ihop och påverkar hela dig!