Här får du stöd till ett friskare och aktivt liv

Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Bland annat påverkar dina levnadsvanor hur du mår - en liten förändring av dina levnadsvanor kan ha positiv effekt på din hälsa och minska riskerna för att du ska bli sjuk.

I Region Halland arbetar Hälso- och sjukvården med att stödja dig som invånare att göra hälsosamma val. Socialstyrelsen har utformat riktlinjer för det sjukdomsförebyggande arbetet som beskriver vilket stöd som bör erbjudas. Målet med riktlinjerna är att de ska bidra till en god och jämlik vård för alla, oavsett var man bor i landet.

Arbetet i Region Halland utgår från dessa riktlinjer och de regionala rekommendationer som utformats av terapigruppen för sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor. Terapigruppen består av läkare, distriktssjuksköterska, fysioterapeut, tandläkare, barnhälsovårdsutvecklare och hälso- och sjukvårdsstrateg, som alla är experter på området levnadsvanor.

Här kan du läsa mer om hur du kan själv påverka din hälsa genom aktiva val, och vilket stöd som finns att få från hälso- och sjukvården i Region Halland.