Bredbandsutbyggnad för hållbar utveckling i Halland

Bredbandsutbyggnad för hållbar utveckling i Halland -  första hållbarhetsrapporten med tema Samverkan

Under 2016 har regionen upphandlat en samarbetspartner, IP-Only, för en länsövergripande utbyggnad av höghastighetsbredband i Halland. Syftet med samarbetet är att Region Halland ska kunna erbjuda 100% av invånarna bredband till en fast kostnad.

Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att samordna och leda
processer som bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling och tillämpar
en samverkansprocess som involverar kommuner, näringsliv och invånare.

På uppdrag av Region Halland och IP-Only arbetar ÅF med att ta fram hållbarhetsrapporter för bredbandsutbyggnaden utifrån olika teman. I den här första rapporten tas ett helhetsgrepp på hållbar utveckling i relation till bredbandsutbyggnad och digitalisering med tema Samverkan utifrån ett regionalt utvecklingsuppdrag. I rapporten beskrivs också samverkansmodellen.

Nästa hållbarhetsrapport kommer att ha tema Näringsliv.