Hallandstrafiken

Region Halland är ägare av Hallandstrafiken AB som ansvarar för tillhandahållandet av kollektivtrafiken i regionen och som arbetar för att fler hallänningar ska välja att åka kollektivt. 

Hallandstrafiken är ett bolag inom Region Halland med det operativa ansvaret för kollektivtrafiken i regionen. Det innebär att hallandstrafiken tillhandahåller den allmänna buss, tåg- och passagerartrafiken.

Hallandstrafiken ansvarar även för den kortsiktiga planeringen av kollektivtrafiken i Halland. Det innebär att de årligen planerar hur kollektivtrafiken ska gå och på vilka sträckor. Planeringen beskrivs i kollektivtrafikplanen.

Läs mer på Hallandstrafikens egna hemsida www.hallandstrafiken.se