Kommunikationernas betydelse för tillväxt

Den 12 mars 2014 anordnade Region Halland ett seminarium om Kommunikationernas betydelse för tillväxt. Seminariet besöktes av ett 50 tal personer som arbetar i de halländska kommunerna, olika organisationer och myndigheter. Seminariet besöktes också av politiker och representanter från Hallandstrafiken. 

Bildtext: Christer Ljungberg från Trivector

Vilken roll spelar kollektivtrafik och infrastruktur för en regions tillväxt

En framgångsfaktor för en regions tillväxt är goda kommunikationer. För goda kommunikationer krävs en god infrastruktur med väl utbyggda vägar, tågbanor, cykel och gångvägar och IT-uppkoppling. Detta kräver stora långsiktiga investeringar men skapar också förutsättningar för tillväxt och välmående för en region.

En god uppkoppling till omvärlden gör att man som invånare på ett enkelt och tillgängligt sätt kan ta sig till sitt arbete, skola eller färdas till nöje och kulturupplevelser, eller via IT-uppkoppling hantera såväl jobb, vardag och nöjen över internet. Lika viktigt är det för de halländska företagen. God tillgång till infrastruktur och kommunikationer skapar förutsättningar för ett välmående näringsliv i Halland.

Detta ämne var fokus på seminariet Kommunikationernas betydelse för tillväxt och dagens föreläsare satte ur olika perspektiv kollektivtrafiken och infrastrukturens betydelse i ett sammanhang.

Föredragshållare

Ett femtiotal personer tog tillfället i akt att lyssna på dagens föredragshållare som var

  • Gösta Bergenheim, Regionstyrelsens ordförande
  • Claes Norell, Analytiker och regional samhällsplanerare på Region Halland
  • Jörgen Preuss, Bitr regiondirektör och AnnMari Bartholdsson, Näringslivschef Region Halland
  • Christer Ljungberg, VD Trivector
  • Håkan Wennerström, Regionchef Trafikverket Region Väst
  • Floire Nathanael Daube, Projektledare The Scandinavian 8 million City

Bildtext: Fr v Jörgen Preuss, Pär Persson och Gösta Bergenheim diskuterar med publiken

Dokumentation

Föredragshållarnas presentationer finns att hämta till höger på denna webbsida.