Om Bredbandsstrategi för Halland 2015-2020

För att Halland ska nå regeringens mål för Sverige om att 90 procent av hushåll och företag har tillgång till 100Mbit/s år 2020 har Halland enats kring en gemensam bredbandsstrategi.

 

Varför en bredbandssstrategi?

Bredband är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och är lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Bredband är en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande,  och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Det ses som självklart att kunna koppla upp sig när som helst, var som helst.

Bradbandsstrategi för Halland

En av prioriteringarna i Tillväxtstrategi för ett mer attraktivt Halland 2020 är god tillgång till bredband med hög hastighet. Den regionala strategin för bredbandsutbyggnad i Halland syftar till att stärka hela Hallands förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter och har som mål att nå en gemensam avsikt genom att stimulera till bredbandsutbyggnad, främja samarbetet mellan bredbandsaktörer, förtydliga de offentliga rollerna och att tillgängliggöra finansiering.

Bredbandets betydelse för utvecklingen i Halland
- När Halland nu enas kring en gemensam bredbandsstrategi är det ett betydelsefullt steg framåt i en av regionens stora infrastruktur- och framtidsfrågor. Det handlar om att kunna vara och verka i hela regionen, säger Dag Hultefors ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott.

Bredbandets betydelse för näringslivet
För Teddy Eriksson, VD på Tomal, och hans 65 medarbetare har det snabba bredbandet betytt jättemycket. Tomal bygger specialanpassade anläggningar där den gemensamma faktorn är att pulver, granulat eller annat material behöver förflyttas med hjälp av skruvteknik. Det kan till exempel handla om alternativ energi och processer som vårdar miljön. Produkterna säljs över hela världen.

– Att ha snabb uppkoppling är en lika viktig infrastrukturfråga som vägar och järnväg för oss, säger Teddy Eriksson. Vi behöver hela tiden kommunicera med omvärlden.  Vi skickar tunga datafiler fram och tillbaka mellan oss och kunderna. Tidigare stod datorerna och tuggade, men nu rasslar det bara till. Det betyder mycket för vår effektivitet, säger han. I högerspalten under dokument och länkar kan du läsa hela intervjun med Teddy Eriksson.

Bredbandets betydelse för vår nästa generation
För Niklas Andersson, IT-pedagog och matte- och NO-lärare på Lindbergs skola utanför Varberg utvecklas skolarbetet med bra uppkoppling. Från fjärde klass har eleverna egna läsplattor eller datorer, men även i de lägre årskurserna är tillgången till teknik god. Skolan använder också en del molntjänster och program som finns ute på nätet.

- Förbindelsen med omvärlden är avgörande, det handlar om att kunna söka fakta på nätet eller lära genom att se på upplysande filmer. En bra uppkoppling är en förutsättning för oss. Skolan är inte en isolerad ö där vi lever ett eget liv. Vi är en del av världen, säger Niklas Andersson som tycker att det är en sund tanke att se till att så många som möjligt har bra bredband.
- Personligen tycker jag att det hade varit svårt att leva ett bra liv utan god tillgång till internet, avslutar Niklas. I högerspalten under dokumet och länkar kan du läsa hela intervjun med Niklas Andersson.