Bredbandsutbyggnaden i Halland

Region Halland har upphandlat en samarbetspartner för en länsövergripande utbyggnad av höghastighetsbredband i Halland. Det är första gången i Sverige som en region tar ansvar för utbyggnad av bredband genom ett unikt upplägg som innebär att Halland blir det första digitaliserade länet i Sverige.

För Region Halland är det är ett målmedvetet steg som har sin grund i Tillväxtstrategi för Halland och den regionala Bredbandsstrategin med målsättning om att skapa hög attraktivitet och god tillgänglighet i Halland. 

Bredband i hela länet och inte bara i tätorterna

Enligt Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, är den stora utmaningen när det gäller fiberutbyggnaden just att nå även invånarna på landsbygden, så att alla ska kunna vara en del av det moderna sahället. Genom det här partnerskapet säkras tillgången till bredband för medborgarna i hela länet och inte bara i tätorterna.

Startskott för en storskalig utbyggnad av fiber i Halland

IP-Only ser samarbetet som ett startskott för en storskalig utbyggnad av fiber för höghastighetsinternet på landsbygden i Hallands län. Det ligger i linje med bolagets nationella strategi som bland annat innehåller investeringsplaner i storleksordningen 15 miljarder kronor för hela landet fram till år 2020 då regeringens bredbandsmål ska vara uppfyllt.

Alla hushåll på landsbygden i Halland erbjuds fiber

IP-Onlys Vd, Henrik Ringmar, menar att avtalet med Region Halland innebär att 100 procent av hushållen på landsbygden kommer att erbjudas fiber. Anslutningspriset kommer att sättas solidariskt till 19 900 kronor oavsett avstånd mellan den anslutna fastigheten och stamnätet. IP-Only har ambitionen att investera 1,5 miljader kronor i Halland fram till 2020.

Se video från presskonferensen från den 19 maj här!

Sammanställning media

Region Halland välkomnar den offentliga debatten hur vi gemensamt ska lösa så att alla invånare i Halland ska få fiber. Sedan samarbetsavtalet offentliggjordes i maj har det genererat många artiklar. 

Det här är en ny modell, säger Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör Region Halland med ansvar för det regionala utvecklingsarbetet. Region Halland gör något som ingen annan gjort. Det väcker känslor och kan i viss mån uppröra några. Vårt mål är dock tydligt. Vi vill att alla i Halland ska få tillgång till fiber så snabbt det bara går. Det är en demokratifråga då samhällets digitala tjänster ökar i allt snabbare takt, avslutar Jörgen.

Nedan följer en sammanställning av artiklar, ledare och åsikter som har varit publicerade främst i regional media. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det kan finnas fler artiklar som inte uppmärksammats.

Norrköpings Tidningar, 7 sept, debatt Bredband - Tufft att nå ut till alla
HP 29 aug, 2017 - Stadsnätets nyd vd vill samarbeta
HP 22 okt, Region Halland debatt - Halländskt fiberbygge nu – inte sedan
HP 20 okt, ledare - Halland tar täten i digitaliseringen
HN 9 okt, ledare - Svara på kritiken mot fibern!  
HN 5 okt, åsikt - Halland missar bredbandspengar  
HP 4 okt - IP-Only granskas för oskäliga avtalsvillkor
HN 4 okt - Region Hallands fiberleverantör granskas  
HP 19 sept - Fler företag kritiserar regionens agerande
HP 15 sept - Ingen garanti för fiber före kopparstopp
HP 13 sept - Halmstads stadsnäts uppdrag kan ändras
HP 8 sept - Nu slåss fiberbolagen om landsbygdskunderna
HP 8 sept - Landsortsbor välkomnar ny konkurrens
HP 19 aug - Många oklarheter i regionens fiberavtal
HP 15 aug - IP Only tror på fiber i sydväst nästa år
HN 12 aug, ledare - Vi behöver bredband i hela Halland nu!  
HN 28 juli, åsikt - Regionen verkar ha köpt grisen i säcken
HN 2 juli - Sverige kan bli uppkopplat snabbare  
HN 9 juni - Fiberavtal väcker frågor  
HN 3 juni, åsikt - Vem har ansvar för fibern?  
HN 30 maj, åsikt - Vi fick inte veta vad regionens fiber kostar
HN 24 maj - Region Halland debattartikel - Regionen: Ett samarbete för fiber i hela Halland
HN 20 maj - "Bra att de satsar på landsbygden" 
HN 20 maj, åsikt - Många frågor kring Regionens fiberlöfte
HN 16 maj, åsikt - Ställ krav på fiberägarna  
HP 12 maj - Fiberlöfte framkallar glädje och förvirring
HP 11 maj - Alla ska erbjudas bredband  
HP 11 maj, ledare - Halland tar ett jätteskutt med bredband åt alla
HP 19 mars, ledare - Halland måste öka takten