Region Halland ansvarar för kulturpolitiken på regional nivå

I detta arbete samverkar vi med statlig och kommunal kulturpolitik. Kultur har stor betydelse för regional utveckling och identitet.

Region Halland arbetar med kultur genom ett antal utvecklingsområden, kulturuppdrag och projekt.

Kultur i Halland är en del av förvaltningen Kultur och skola

Inom Kultur i Halland bedrivs såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet.

Politisk organisation

Driftnämnden Kultur och skola är politisk nämnd för kulturfrågor från och med 2015. De följer särskilt kulturpolitiken och har bland annat till uppgift att föra en bred och fördjupad dialog med lokala, regionala och nationella aktörer inom kulturens område. Det innebär att man löpande har kontakt med kommunala kulturpolitiker, regionala institutioner, samt företrädare för det fria professionella kulturlivet och civilsamhället.

Teater Halland, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum

Region Halland arbetar också med kultur genom Teater Halland som är ett helägt bolag och genom Hallands konstmuseum i Halmstad och Hallands kulturhistoriska museum i Varberg, där regionen är delägare tillsammans med respektive kommun.

Mer information, nyheter, kulturutbud och mycket annat hittar du på: