Ästad Forum

Ästad Forum är en årlig mötesplats som är till för företagare, politiker och tjänstemän som är intresserade av att skapa nya lösningar på viktiga frågor som stärker näringslivet i Halland.

Ästad Forum arrangeras i samverkan mellan Region Halland, Svenskt Näringsliv och Företagarna i Halland.

Varför Ästad Forum?

Genom att se sig som partners istället för parter, kan vi tillsammans skapa innovativa och utvecklande idéer för att förverkliga visionen om den bästa livsplatsen för såväl företag som invånare.

Ästad Forum har arrangerats 2014, 2015 och 2016. Du kan läsa mer om repektive forum i underrubrikerna i vänsterspalten.