Ästad Forum 2014

Den 30 och 31 januari 2014 genomfördes för förta gången Ästad Forum på Ästad Gård utanför Varberg.

En ny årligen återkommande mötesplats för företagare, politiker och tjänstemän, som tillsammans skapar nya lösningar på företagarnas viktigaste frågor, med syfte att stärka näringslivet i Halland.

Årets tema var infrastrukturfrågor och framtida kompetensförsörjning i Halland. Ett 90-tal personer var på plats på Ästad Gård för att inhämta kunskap, nätverka och ha en dialog med föreläsare, politiker, tjänstemän och deltagare.

Tillsammans satte man agendan för de viktigaste frågorna att arbeta med under det kommande året gällande framtida kompetensförsörjning och IT-infrastruktur som för många företag i länet är en avgörande framtidsfråga.

Dokumentation

Dagarna dokumenterades av studenter från Högskolan i Halmstad. Sammanställningen av Ästad Forum 2014 hittar du här (PDF-dokument, 1,0 MB).
Ästad Forum är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv och Region Halland.

Mingel under Ästad Forum