Ästad Forum 2016

Ästad Forum 2016 ägde rum den 4-5 februari på Varbergs Kusthotell. Årets tema var innovation, integration och internationalisering, hänger det ihop? Över hundra deltagare däribland politiker, tjänstemän och företagare deltog under forumet. 

Dagarna innehöll flera spännande föredrag med olika vinklar på årets tema. Föreläsarna kom bland annat från Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen i Stockholms län, Örebro Universitet, Sveriges Radio och från Företagarna.

- Grundtanken med Ästad Forum är att skapa möjligheter för politiker, tjänstemän och företagare i Halland att prata med varandra och inte om varandra, säger Charlotte Schéle, Tf regionchef Svenskt Näringsliv.

- Än en gång har Ästad Forum lyckats skapa förutsättningar till utvecklande samtal och kontakter mellan halländska aktörer, vilket är en förutsättning för tillväxten i Halland, säger Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Ästad Forum är en årlig mötesplats för politiker, tjänstemän och företagare i Halland med syftet att hitta lösningar på de viktigaste fokusfrågorna som ska stärka näringslivet i Halland.  Ästad Forum arrangeras i samverkan mellan Region Halland, Svenskt Näringsliv och Företagarna i Halland.

Dagarna dokumenterades av studenter från Högskolan i Halmstad. I högerspalten under dokumet och länkar kan du ta del av presentationer och dokumentation från Ästad Forum 2016.