Ästad Forum 2017

Ästad Forum har blivit en allt viktigare mötesplats för företagare, politiker och tjänstemän i Halland. Årets upplaga av Ästad forum - den fjärde i ordningen - hölls dels på företaget Tomal i Vessigebro och dels på Gekåsägda Hotellet i Ullared. På årets Ästad forum hade tyngdpunkten lagts på dialog och samtal.

Under ett intensivt dygn möttes ett 90-tal representanter från Hallands företag, kommuner och region för att prata om Hallands utveckling. Tre ord var temat för föreläsningarna och samtalen runt borden: inkludering, attraktivitet och kompetens.

Inspiratör, moderator och deltagare Ästad Forum 2017

Farliga fördomar

Sofia Appelgren är grundare till det sociala företaget Mitt Liv. Hon och hennes 21 medarbetare kommer från 16 olika länder och de arbetar för ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald. De arbetar med mentorskap, rekrytering, nätverk och utbildning för att öppna dörrar till arbetslivet för framför allt akademiker med utländsk bakgrund.

– Den farligaste fördomen är att vi inte har några fördomar. När vi blir medvetna och synliggör dem kan vi också göra något åt dem, sa hon bland annat.

Muzafera Bengtsson kom till Sverige som flykting från Makedonien för mer än 20 år sedan. Hon berättade om hur det var att komma till snöiga Sverige och om sin egen väg in på arbetsmarknaden. För några år sedan startade Muzafera ett företag som hjälper människor som står långt från arbetsmarknaden att få jobb.

– Det är tufft att vara invandrare. Det är armbågar som gäller. Att våga ta plats. Jag har elva anställda och vi talar tio olika språk. För fem av dem är det här det första jobbet i Sverige.

Vägen till utbildning

Mia Liljestrand arbetar på Svenskt Näringsliv med särskilt fokus på hur yrkesutbildningar kan matchas bättre med det kompetensbehov som näringslivet har.
Många små och medelstora företag har svårt att rekrytera rätt kompetens, vilket kan leda till att man får tacka nej till uppdrag eller inte kan växa. Ofta efterlyser företag medarbetare med gymnasiekompetens från praktiska utbildningar.

 – Men i dag vill ungdomar hålla alla dörrar öppna och ha möjlighet att studera vidare. Många praktiska utbildningar på gymnasiet har svårt att locka dem, och om de senare ändrar sig och vill läsa en yrkesutbildning så kan det vara svårt för dem att få göra det.

– Att hitta tysktalande, högskoleutbildade ingenjörer bland Vessigebros 3 000 invånare är inte lätt, sa Teddy Eriksson, Tomals vd. Vi har diskuterat fördjupat samarbete med Högskolan i Halmstad. När det gäller svetsare så är problemet att intresset för industritekniska programmet, där vi hämtar våra svetsare, är så svagt.

Allt är möjligt

Lemi Nikqi har, tillsammans med sin kompanjon, startat en rad Elgiganten-butiker.
– Att hitta rätt medarbetare är det allra viktigaste. Utan medarbetarna finns ingenting. Om någon inte kan svenska så bra spelar ingen roll – det handlar om att få rätt person på rätt plats och då är allt möjligt!

Under Ästad Forum fördes en lång rad gruppdiskussioner, där huvudfrågan var hur Halland ska gå vidare med inkludering och kompetensförsörjning.

– Det har varit goda samtal i ett bra forum där människor sänker garden och möts, menade Johan Wester som var konferensens moderator.

Nöjda deltagare

Deltagarna var över lag mycket nöjda med konferensen:

– Jag tycker Ästad Forum blir bättre och bättre. Det mest positiva är att de som kommer dit har ett stort engagemang och en vilja att hitta lösningar – när vi sätter oss och diskuterar finns det en stor samsyn, menar Lars Püss från Halmstads kommun.

– Ästad Forum gav mycket inspiration – både från andra deltagare och från föreläsare, tycker Anu Majkvist, som representerade Företagarna i Varberg. Att få prata med andra aktörer i ett sammanhang där titlar inte är viktiga är mycket givande.

– Det var ett väldigt väl genomfört forum, säger Anna-Lena Karlsson, Laholms kommun. Lagom mix av mingel och samtal, blandat med föreläsningar och inspiration.