Workshop "KLARA"

Vad vet egentligen svenskar och danskar om Halland som turistmål? Hur samarbetar vi bäst för att göra Halland till en stark destination för besökare?

Frågor som dessa gav bränsle åt spännande samtal runt borden när ett hundratal representanter från den halländska besöksnäringen, kommunerna och Region Halland samlades kring en ny strategi för besöksnäringen i länet.

Måndagen den 16 september hölls det första av tre möten under hösten. Region Halland, som står som arrangör, har tagit hjälp av Kairos Future för att leda processen.

Deltagarna fick ta del av en omfattande förstudie som Kairos Future gjort. Företaget har intervjuat företrädare för turism och besöksnäring i länet för att få en bild av hur samarbetet kring turistfrågor fungerar i dag och hur man ser på framtiden. Man har också frågat researrangörer i Sverige och grannländer om hur de ser på Halland som destination. En enkät till tusen svenskar och tusen danskar har gett en bild av vad tänkbara besökare vet om Halland.

Under en intensiv eftermiddag fick deltagarna ta del av vad förstudien visar och, i mindre grupper, prata om hur samarbetet kring turism och besöksnäring kan förbättras. Målet är att de tre mötenas dialoger ska bli underlag för en ny strategi för hur Halland kan utvecklas som destination. Strategin ska sedan fastställas politiskt.

– Så roligt att så många är så intresserade av den här viktiga frågan, sa Region Hallands näringslivschef Ann-Mari Bartholdsson när hon hälsade välkommen.

Workshop

Workshopen leddes av Johanna Danielsson och Karin Andersson från Kairos Future. De presenterade olika bilder av Halland som turistdestination.Johanna Danielsson och Karin Andersson från Kairos Future berättade om den genomförda förstudien och ledde processen och dialogen under dagen.

Svenskarnas bild av regionen kan i korthet, och mycket förenklat, presenteras med tre ord: Sol, bad och Ullared. Danskar tänker i stället på vacker natur och intressant historia.

– Bilden av Halland är positiv, men lite luddig, säger Johanna Danielsson. Halland är ganska känt och 25 procent av de tillfrågade svenskarna har varit här. En av fem säger att de planerar att åka hit inom de närmaste tre åren.

– Jämfört med andra geografiska områden i Sverige ligger Halland rätt bra till, men vi kan i undersökningen se att det är en brist på unika attraktioner som kan locka besökare.

Kairos Future kunde också, efter djupintervjuer med ett 30-tal aktörer inom Hallands besöksnäring, ge en bild av hur samarbetet kring näringen ser ut och uppfattas.

– Det är en spretig bild, säger Karin Andersson. Det finns många olika åsikter och viljor, och den här processen handlar mycket om att hitta gemensamma bilder av vilken väg Halland bör gå. Framför allt när det gäller vad man kan göra gemensamt för att stärka destinationen Halland.

– Helt klart är en gemensam strategi och tydligare uppdrag för det gemensamma arbetet något som väldigt många efterfrågar.

Det blev intensiva samtal i grupperna, och under eftermiddagen fick varje grupp enas om 3-5 frågor som de ser som viktigast för att utveckla länet som destination för besökare.

Deltagarna diskuterade med stor energi frågan om hur samarbetet kan utvecklas för att Halland ska bli en ännu mer lockande destination för besökare.

Process i tre steg

Processen är upplagd som en trestegsraket. Det här mötet syftade (under rubriken "KLARA") till att ge en ökad samsyn kring besöksnäringens potential, förutsättningar och villkor.

Nästa möte ("FÄRDIGA") hålls i oktober. Då handlar det om ta del av exempel från omvärlden och att arbeta med en vision för Halland som en framgångsrik besöksdestination.

I november ska man ("GÅ") jobba på ett förslag på hur arbetet kring besöksnäringen kan organiseras i Halland.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper kunderna att förstå och forma sin framtid. Företaget arbetar med trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi.