Tankar om dagen

Vi frågade några av deltagarna vad de tyckte om dagen.

Debbie Thompson, museiutvecklare, Falkenbergs museum:Debbie Thompson

– Det har varit givande diskussioner runt bordet. Det är alltid roligt att höra olika infallsvinklar i en grupp där vi representerar olika delar av besöksnäringen.

– Jag hoppas att det blir en bra strategi för Halland i slutändan – att vi får något att förhålla oss till. Det känns som om alla här är inställda på det. Jag tror det är ett bra läge att lyfta de här frågorna. Det finns en ökad medvetenhet om hur viktig besöksnäringen är.

Nicklas Simonsson, näringslivsutvecklare. Halmstads Näringsliv:Nicklas Simonsson

– Jag tyckte att det var en bra och välorganiserad workshop. För min del var väl en hel del av det som redovisades ganska välbekant, men vi hade väldigt bra diskussioner kring vårt bord där många olika perspektiv kom fram.

– Jag tar särskilt med mig att det finns en stor projekttrötthet bland många privata aktörer. De behöver en reguljär verksamhet att luta sig mot, och inte fler tillfälliga insatser från det offentliga. Det är något jag kan ha stor förståelse för.

– Av hela processen förväntar jag mig att man menar allvar med regional samordning och att det blir någon form av strukturell lösning för Halland som destination.

Lise Hellström, marknadschef, Gekås Ullared:Lisa Hellström

 – Det var en bra dag. Det var bra med en blandning av olika människor med många olika perspektiv på frågan om destinationsutveckling.

– Dagen gav en bild av de stora möjligheter – och utmaningar – som finns i frågan. Vi är många olika aktörer som arbetar med turism och destinationsutveckling. Det finns många viljor och idéer och det ger stora möjligheter. Men det innebär också en utmaning att kraftsamla och leda det framåt.

– Jag har stora förväntningar på den här processen och allas engagemang, och tar för givet att det underlag vi kommer fram till verkligen kommer att användas när det ska fattas beslut kring destinationsutveckling i Halland.

Ewa Bylander, VD, Gullbrannagården:Eva Bylander

– Det blev en bra start på en viktig process. Den undersökning som Kairos Future presenterade var intressant och satte igång en hel del bra tankar.

– Det var också bra med bikupediskussionerna runt borden, det ger alltid väldigt mycket när man pratar med varandra.

– Jag har en stor förhoppning om att den här processen leder fram till en bra strategi för besöksnäringen och att det blir ett bra underlag som ger våra politiker en ökad förståelse för hur viktig besöksnäringen är för Halland.