Frågor till politikerna

Gösta Bergenheim, Regionstyrelsens ordförande


Vilka utmaningar ser du för den halländska besöksnäringen i framtiden?Porträtt Gösta Bergenheim

– En utmaning som är svår att komma runt är givetvis att stora delar är säsongsbunden. Att göra Halland till ett besöksmål som är attraktivt större delen av året är en utmaning. En utmaning är nog också att få till ett bättre samarbete mellan såväl branscher som kommuner/region så att helhetsbilden, varumärket Halland, stärks.

Pia Jönsson Rajgård pratade mycket att våga: Våga prioritera, våga se näringen ur kundens perspektiv, våga bryta traditioner? Vad tänker du om det?

– Tankar om att se näringen ur ett kundperspektiv borde väl vara självklar. Att tänka nytt och ompröva borde alla ägna sig åt med viss regelbundenhet. Det behöver ju inte betyda att man därefter kommer fram till att allt skall göras om. När det gäller prioriteringar är det väl rimligt att besöksnäringen i Halland fokuserar på sådant som vi har förutsättningar att göra bra.

Något särskilt du tar med dig från dagen?

– Jag tar med mig känslan av att det finns ett stort intresse och engagemang hos många om att utveckla Halland som besöksdestination.

Per Persson, andre vice ordförande Regionstyrelsen


Vilka utmaningar ser du för den halländska besöksnäringen i framtiden?Porträtt Per Persson

– Nyckeln till framgång ligger nog i att lyckas med utmaningen att samarbeta. Det känns som att tiden är mogen. Vi har prövat förr och inte riktigt kommit till skott men förutsättningarna för att lyckas är goda – nu har vi lyckats samla både näringen och politiken kring frågan.

Pia Jönsson Rajgård pratade mycket att våga: Våga prioritera, våga se näringen ur kundens perspektiv, våga bryta traditioner? Vad tänker du om det?

– Det är nog nödvändigt för oss att våga välja och prioritera. Det känns som att det idag är många spridda skurar och vi behöver samla oss kring några gemensamma nämnare och börja där det ger bäst effekt. Enkla lösningar är de bästa, vi måste göra det enkelt för kunden att hitta våra erbjudanden.

Något särskilt du tar med dig från dagen?

– Entusiasmen! Det var full aktivitet när samtalet släpptes loss i grupparbetena och det känns verkligen att alla vill att detta ska lyckas. Det var också lärorikt att få ta del av Skånes erfarenheter och se hur andra har gjort och jobbat.

Lennart Ohlsson, kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun


Vilka utmaningar ser du för den halländska besöksnäringen i framtiden?Porträtt Lennart Ohlsson

– Vi måste nog fundera på hur vi skapar mervärde för till exempel badturisterna när de besöker oss. Vi kan nog kanske inte konkurrera prismässigt med till exempel Adriatiska havet, så vi måste hitta annat utöver badet som lockar. Jag tror att vår mat är en framgångsfaktor, svensk och nordisk matkvalitet är ett område jag tror vi kan utveckla i Halland.

Pia Jönsson Rajgård pratade mycket att våga: Våga prioritera, våga se näringen ur kundens perspektiv, våga bryta traditioner? Vad tänker du om det?

– Jag tycker att hon har alldeles rätt, vi måste våga fråga vad kunden verkligen vill ha och hur vi möter upp mot önskemålen. Det kräver nog att vi vågar tänka annorlunda. Hallands litenhet är ju samtidigt en styrka man kan nå mycket av det vi erbjuder cykelvägen. Samtidigt är vi tillräckligt stora och tillräckligt många för att kunna sätta samman bra paketerbjudanden till våra turister.

Något särskilt du tar med dig från dagen?

– Det var en bra dag med riktigt givande diskussioner runt borden. Däremot är jag lite besviken att det var så få företag med idag. Det är ju turist- och besöksföretagen som ska göra mycket av det här jobbet i praktiken och jag hade gärna lyssnat mer på dem.  

Gun-Marie Stenström, Regionstyrelsens vice ordförande

Vilka utmaningar ser du för den halländska besöksnäringen i framtiden?Porträtt Gun-Marie Stenström

– Vi behöver lyfta blicken och se helheten Halland och vad den kan erbjuda, inte bara vad de olika kommunerna eller områdena erbjuder. Hur ser det gemensamma perspektivet ut, vilka noder i Halland är rimliga att satsa på för att få till bästa effekt och nytta både för näringen och kunden.

Pia Jönsson Rajgård pratade mycket att våga: Våga prioritera, våga se näringen ur kundens perspektiv, våga bryta traditioner? Vad tänker du om det?

– Jag tror att vi måste våga lita på varandra för att lyckas i det här arbetet. Lita på att om min konkurrent lyckas, så lyckas också jag. Vi ser ju faktiskt exempel här i Halland på hur till exempel olika matproducenter faktiskt gynnar varandra i närmiljön, kunderna besöker gärna flera leverantörer på samma resa. Så vi ska dra nytta av närheten till varandra och inte motarbeta varandra, utan medarbeta.

Något särskilt du tar med dig från dagen?

– Att det är roligt med olikheter! Jag satt i en grupp med spännande framtidstankar och det var så roligt att se hur olika vi tänkte. Vi fick liksom vänta och bryta lite i våra tankar och kunde också utmana varandra på ett bra sätt. Ett härligt engagemang i övningen. Nu gäller det bara att göra verklighet av det!