Arbetet fortsätter

Med den tredje workshopen är insamlandet av underlag avslutat. Nu fortsätter processen och ett utkast till destinationsutvecklingsstrategi ska skrivas.

– Vi har fått in ett mycket bra underlag genom det fina arbete och fantastiska engagemang som deltagarna vid våra tre workshopar har stått för, säger Ann-Mari Bartholdson, Region Hallands näringslivschef.

Nu kommer Kairos Future att sammanställa en rapport över arbetet så här långt och ge sina rekommendationer med utgångspunkt från det som kommit fram vid workshopparna och i den stora förstudie som gjorts.

– Med detta som underlag kommer vi att arbeta vidare i en mindre arbetsgrupp, berättar Ann-Mari Bartholdsson. Det blir en grupp med destinationsutvecklingskompetens från kommunerna och med representanter för företagarna. Arbetet kommer att ledas av Region Halland.

Sedan arbetet med utvecklingen av en halländsk strategi för destinationsutveckling sattes igång har Region Halland beslutat att också ta fram en övergripande tillväxtstrategi.

– Det förändrar ju förutsättningarna på så sätt att strategin för destinationsutvecklingen kommer att vävas in som en betydande beståndsdel i tillväxtstrategin, säger Ann-Mari Bartholdsson.

– Vi räknar med att ett förslag till strategi kommer att kunna behandlas politiskt under april eller maj, säger Ann-Mari Bartholdsson.