Tankar om dagen

Christina Andersson-Wiking, Hallands kulturhistoriska museumPorträtt Christina Andersson-Wiking

– Jag tyckte eftermiddagen på Strandbaden var bra. Det var lätt att komma igång i grupperna och diskutera utifrån de olika frågorna. Intressant att det är en så stor samsyn kring vilka frågor vi ville prioritera för att utveckla destinationsarbetet i Halland, då vi trots allt företräder många olika verksamhetsområden.
 
– Jag var inte med första dagen utan bara i Varberg och Falkenberg. Jag upplevde att övningarna på dag två i Varberg inte var lika konstruktiva som den sista i Falkenberg. Det tar tid att komma fram till nyckelfrågor, så dag 1 och 2 behövdes kanske för att få till den livaktiga diskussionen på dag 3.
 
– Det är oerhört viktigt att det blir konkreta resultat av denna process, då det är en stor satsning från alla involverade. Det är angeläget med besöksperspektiv i destinationsutvecklingen, så att vi når och får fler besökare till våra olika anläggningar.

För Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning som nyöppnar 15 juni 2014, är målet att nå ut regionalt, nationellt och internationellt med nya utställningar och program. Det hoppas jag att arbetet med destinationsutveckling ska underlätta och bidra till ökat samarbete med kulturaktörer och övriga inom besöksnäringen i Halland.

Ulf Mattsson, utvecklingschef, Laholms kommunPorträtt Ulf Matsson

– Jag tycker att det var en bra dag med mycket energi i diskussionerna. Det var en bra mix av människor runt borden och lyckat att så många fanns på plats. Halland är inte större än att ”alla” berörda ska kunna träffas.

– Det kändes bra att vi nu till exempel vågade prata om vad vi kanske ska släppa. Vi måste våga tänka lite nytt och lyfta blicken om vi ska bli framgångsrika. Intressant att vi pratade om att gå från det geografiska till det tematiska, och om att gå från ett producentperspektiv till kundperspektivet.

– Jag tycker att processen har varit bra och att Kairos Future har varit oerhört duktiga processledare. Det har hänt saker under processens gång. Den oro som kom till uttryck vid första tillfället syntes inte så mycket nu. Man vågar börjar tro på det här och vill verkligen att det ska bli bra.

– Nu är det viktigt att det som kommit fram fångas upp och tas tillvara, och där är den politiska förankringen avgörande. Det står och faller med den.

Vicky Ekwall, Tiraholms fiskPorträtt Vicky Ekwall

– Jag tycker att det var en mycket bra dag där det hände betydligt mer än vad det gjorde gången innan. Samtidigt förstod jag nu att det vi gjorde vid tidigare tillfällen behövdes.

– Det var bra samtal runt bordet jag satt vid, en väldigt bra kommunikation.  Jag är en hängiven lobbare för inlandet och vi är ju ofta i minoritet på sådana här möten. Men jag kände att jag mötte förståelse för hur viktigt inlandet är för Halland. Stränderna är ju attraktiva när det är bra väder, men när solen inte lyser så behövs det alternativ till städernas shopping, och det har vi i inlandet.

– Jag har stora förhoppningar på den här processen och att det arbete vi nu gjort kan ge ett bra underlag så att regionen får till en framgångsrik strategi för samarbetet kring turismen.

Fredrik Janson, VD, StrandbadenPorträtt Fredrik Janson

– Jag tycker att det var en mycket bra dag. Jag kan bara jämföra med den första workshopen, eftersom jag tyvärr missade den andra, men den här dagen var helt outstanding. Jag satt i en mycket bra grupp med många olika perspektiv och intressant kompetens, och vi hade väldigt bra diskussioner.

– Det är jätteviktigt att på det här viset kunna ta del av varandras bilder, och jag känner att det kan ge mig mycket i min personliga utveckling.

– Jag tycker att har varit en riktigt bra process och mina förhoppningar nu är att man från regionens sida ska kunna göra bra prioriteringar kring vad man ska arbeta med. En del av det som diskuterades är kanske för stora frågor, så jag tror att det är avgörande att man gör tydliga val av vad man ska satsa på.

– Själv tycker jag att regionen bör fokusera på att främja samarbetet och förenkla för de olika aktörerna, till exempel genom system som gör det lättare att få kontakt mellan entreprenörer.