HICube – samutveckling av vård och omsorg

HICube-projekten är samverkansprojekt som syftar till att utveckla kunskap, produkter och tjänster för att stärka den halländska vården. Målet med HICube är att sätta Halland i främsta ledet för hälsoinnovation och bli ledande inom hälsa och sjukvård.

Bild: Martina Thalwitzer/Fröken Fokus

HICube arrangerar seminarier, workshops och konferenser med aktuella ämnen inom vård och omsorg där du som arbetar med vård och omsorg inom kommun, region, akademi och näringsliv är välkommen att delta.

HICube Kompetenta vården

Genom kunskapsutveckling i form av seminarier, workshoppar och kompetensutvecklingsprojekt ska Kompetenta vården stödja verksamheters utveckling inom hälsoinnovation. I Region Halland pågår flera projekt inom HICube Kompetenta vården, till exempel:

 • Mindfulness på nätet – verktyg för primärvården
 • Välmående ger resultat
 • Från datorisering till digitalisering

Hälsoteknikcentrum Halland ­– HCH (HICube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena)

Hälsoteknikcentrum Halland är en innovationsarena för samverkansparterna och en plats för privatpersoner, företag och offentlig sektor att få hjälp att utveckla nya produkter, tjänster eller idéer inom vård och omsorg. Har du en idé om hur vi kan utveckla framtidens hälso- och sjukvård? Hälsoteknikcentrum Halland kan vara ditt stöd och hjälpa dig hela vägen från idé till färdig produkt.

På Hälsoteknikcentrum Halland arbetar koordinatorer från Region Halland för att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan och utveckling av vård och omsorg.

 • Testmiljö Halland – en testbäddsmiljö för testning av nya produkter, tjänster eller idéer
 • Tillsammans med Region Halland driver Hälsoteknikcentrum Halland innovations- och testprojekt inom flera områden
 • Evenemanget Innovation Jam (första torsdagen i varje månad)

Samverkansparter

 • Region Halland
 • Högskolan i Halmstad
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Europeiska socialfonden
 • Halmstads kommun
 • Hylte kommun
 • Falkenbergs kommun
 • Kungsbacka kommun
 • Laholms kommun
 • Varbergs kommun

Kontaktinfo HICube

Kompetenta vården

Gerry Andersson, projektledare, gerry.andersson@hh.se, 070 636 77 34

Lena German Millberg, projektledare, lena.german@hh.se, 0730 77 77 45

Hälsoteknikcentrum Halland – HCH

e-post: halsoteknikcentrum_halland@hh.se

Anne-Christine Hertz, projektledare, anne-christine.hertz@hh.se 070 538 45 55

Charlotta Hemmendy, regionkoordinator, charlotta.hemmendy@regionhalland.se, 072 973 09 64
Helena Mortenius, regionkoordinator, helena.mortenius@regionhalland.se, 072 962 67 07
Magnus Lundblad, regionkoordinator, magnus.lundblad@regionhalland.se, 070 536 65 44