Nätverk och aktörer

Kompetensplattform Halland är en samverkansarena kring kompetensförsörjning i Halland. I kompetensplattformen arbetar vi tillsammans med nybildade och etablerade nätverk och grupper för att skapa dialog, kunskap och handling.

Kompetensplattformen arbetar med
• Nybildade och etablerade nätverk och grupper
• Information och dialog – webb, sociala medier, seminarier, workshops, föreläsningar
• Faktainsamling och analyser

Nätverk och grupper som deltar i kompetensplattform Halland
• Arbetsgivare aktuella kompetensbehov
• Arbetsgivare framtida kompetensbehov
• Personalchefer
• Arbetsmarknadsinsatser
• Folkbildning
• Gymnasium – yrkesinriktning
• Gymnasial vuxenutbildning
• Högskola
• Yrkeshögskola 

Aktörer som tillfrågas att ingå i kompetensplattform Halland
• Organisationer/funktioner inom näringslivet – Svenskt näringsliv, Företagarna, Handelskammaren, Teknik- och kompetenscentrum, IUC Halland, kommunernas näringslivsenheter eller motsvarande. 
• Utbildningsanordnare – kommunal verksamhet (gymnasium, vuxenutbildning), högre utbildning   (högskoleverksamhet och YH, folkhögskolor).
• Arbetsmarknadsorganisationer – Arbetsförmedling, kommunal arbetsmarknadsverksamhet. 
• Offentliga arbetsgivare - personalchefer från Region Halland och kommunerna. 
• Fackliga organisationer (LO, TCO, SACO).

Kompetensråd
Arbetet i kompetensplattformen leds av ett kompetensråd. I kompetensrådet finns deltagare från de nätverken och aktörerna som ingår i kompetensplattformen.  

Illustration kompetensplattform Halland
En illustraion över de aktörer och nätverk som deltar i kompetensplattform Halland finns i dokument till höger.