Nyheter

 • 19 december 2017

  Välkommen till dialogseminarium om de gröna näringarnas kompetensförsörjning

  Kompetensplattform Halland & ESF-projektet College Väst - delprojektet Livsmedel & Gröna näringar bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om de gröna näringarnas kompetensförsörjning & attraktionskraft den 25 januari.

 • 19 december 2017

  Dokumentation dialogseminarium inom tillverkningsindustrin

  Hur ska branschen tillverkningsindustrin möta framtidens behov inom kompetensförsörjning? Branschföreträdare och utbildare diskuterade den nya yrkesprognosen på ett dialogseminarium, arrangerat av Kompetensplattform Halland, IUC Halland samt Teknikföretagen. Syftet med seminariet var att tillsammans hitta utmaningar och lösningar för en bättre matchning mellan behov av kompetens i arbetslivet och utbildning.

  Kort sammanfattning av prognosen för utbildningsbranschen:

  Yrkesprognosen visar framtida efterfrågan, rekrytering och pension för tillverkningsindustrin i Halland fram till år 2025.

  - Tillverkningsindustrin sysselsätter idag ungefär 16 000 personer i länet.

  - Efterfrågan på arbetskraft beräknas minska med ungefär 1 400 sysselsatta under den kommande perioden.

  - Pensionsavgångarna beräknas öka under perioden till följd av åldersstrukturen i branschen. Uppskattningsvis 2 500 av dagens sysselsatta  beräknas gå i pension fram till 2025. 

  - Det totala rekryteringsbehovet uppgår till 1 100 personer.

  Yrkesprognosen samt dokumentation finns i dokumentlistan.

 • 19 december 2017

  Dokumentation dialogseminarium inom utbildingsbranschen

  Hur ska utbildningsbranschen möta framtidens behov inom kompetensförsörjning? Branschföreträdare och utbildare diskuterade den nya yrkesprognosen på ett dialogseminarium, arrangerat av Kompetensplattform Halland och strategisk grupp skola/utbildning. Syftet med seminariet var att tillsammans hitta utmaningar och lösningar för en bättre matchning mellan behov av kompetens i arbetslivet och utbildning.

  Kort sammanfattning av prognosen för utbildningsbranschen:

  Yrkesprognosen visar framtida efterfrågan, rekrytering och pension för branschen utbildning i Halland fram till år 2025.

  - Utbildningsbranschen sysselsätter idag ungefär 15 000 personer i länet.

  - Efterfrågan på arbetskraft beräknas öka med ungefär 1 500 sysselsatta under den kommande perioden.

  - Pensionsavgångarna beräknas öka under perioden till följd av åldersstrukturen i branschen. Uppskattningsvis 3 300 av dagens sysselsatta  beräknas gå i pension fram till 2025. 

  - Det totala rekryteringsbehovet uppgår till 4 700 personer.

  - Yrken med störst rekryteringsbehov är grunskollärare, förskollärare, barnskötare och gymnasielärare. 

  Yrkesprognosen samt dokumentation finns i dokumentlistan.

 • 24 oktober 2017

  Välkommen på dialogseminarium inom branscherna utbildning och industri

  Är du nyfiken på kompetensbehoven i framtiden inom branschen utbildning eller tillverkningsindustri i Halland? Var med och diskutera utmaningarna utifrån nya yrkesprognoser för branschen som visar efterfrågan, pension och rekrytering fram till 2025.

  Anmäl dig till dialogseminarium för branschen utbildning den 17 nov eller för branschen tillverkningsindustri den 23 nov. Välkommen!  

   

 • 23 oktober 2017

  Dokumentation dialogseminarium inom besöksnäring

  Hur ska besöksnäringen möta framtidens behov inom kompetensförsörjning? Branschföreträdare och utbildare diskuterade den nya yrkesprognosen på ett dialogseminarium, arrangerat av Kompetensplattform Halland. Syftet med seminariet var att tillsammans hitta utmaningar och lösningar för en bättre matchning mellan behov av kompetens i arbetslivet och utbildning.

  Kort sammanfattning av prognosen för besöksnäringen:

  Yrkesprognosen visar framtida efterfrågan, rekrytering och pension för branschen besöksnäringen i Halland fram till år 2025.

  - Besöksnäringen sysselsätter idag ungefär 8 000 personer i länet.

  - Efterfrågan på arbetskraft beräknas öka med ungefär 1 000 sysselsatta under den kommande perioden.

  - Branschen kännetecknas av en väldigt ung åldersstruktur vilket leder till små pensionsavgångar.- Det totala rekryteringsbehovet uppgår till 1 600 personer.

  - Yrken med störst rekryteringsbehov är restaurang- och butiksbiträden, butikssäljare, kockar och kallskänkor.

  Yrkesprognosen samt dokumentation finns i dokumentlistan.

 • 25 september 2017

  Nya prognoser och dialogseminarium inom branscherna Utbildning & Tillverkningsindustri

  Kompetensplattform Halland och samverkansparter bjuder in till dialogseminarium om kompetensförsörjningen inom branscherna Utbildning (17 nov) samt Tillverkningsindustri (23 nov). Alldeles färska yrkesprognoser över branscherna presenteras, branschföreträdare ger sin syn på prognosen och utbildningsanordnare informerar om de insatser som görs idag för att möta kompetensbehovet i Halland. Seminariet avslutas med gemensam diskussion.

 • 21 augusti 2017

  Ny prognos och dialogseminarium om besöksnäringen den 6 oktober

  Kompetensplattform Halland och Destination Halland 2020 bjuder in till ett kostnadsfritt dialogseminarium om besöksnäringens kompetensförsörjning. En alldeles färsk yrkesprognos över branschen presenteras, branschföreträdare ger sin syn på prognosen och utbildningsanordnare informerar om de insatser som görs idag för att möta kompetensbehovet i Halland. Seminariet avslutas med gemensam diskussion.

 • 31 mars 2017

  Nya filmer - prognosseminarium

  Kompetensplattform Halland har tagit fram två filmer från de dialogseminarium vi arrangerade då den nya yrkesprognosen inom bygg och anläggning respektive vård och omsorg presenterades.

 • 10 mars 2017

  Nya yrkesprognoser för Bygg & anläggning samt Vård & omsorg

  Prognoser över rekryteringsbehov inom två branscher i Halland - Bygg & anläggning respektive Vård, omsorg & sociala insatser släpps och presentaras på ett dialogseminarium mellan bransch och utbildning den 10 mars.

 • 30 januari 2017

  Dialogseminarium mellan bransch och utbildning - fokus Bygg & anläggning samt Vård & omsorg

  Kompetensplattform Halland bjuder in till ett kostnadsfritt dialogseminarium där en alldeles färsk yrkesprognos över branscherna Bygg & anläggning respektive Vård, omsorg & sociala insatser presenteras.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:1, 2, 3, Nästa,