Nyheter

 • 31 mars 2017

  Nya filmer - prognosseminarium

  Kompetensplattform Halland har tagit fram två filmer från de dialogseminarium vi arrangerade då den nya yrkesprognosen inom bygg och anläggning respektive vård och omsorg presenterades.

 • 10 mars 2017

  Nya yrkesprognoser för Bygg & anläggning samt Vård & omsorg

  Prognoser över rekryteringsbehov inom två branscher i Halland - Bygg & anläggning respektive Vård, omsorg & sociala insatser släpps och presentaras på ett dialogseminarium mellan bransch och utbildning den 10 mars.

 • 30 januari 2017

  Dialogseminarium mellan bransch och utbildning - fokus Bygg & anläggning samt Vård & omsorg

  Kompetensplattform Halland bjuder in till ett kostnadsfritt dialogseminarium där en alldeles färsk yrkesprognos över branscherna Bygg & anläggning respektive Vård, omsorg & sociala insatser presenteras.

 • 22 november 2016

  Seminarium om kompetensbehov i välfärden

  Kompetensplattform Halland bjuder under torsdagen den 24 november in till ett seminarium om kompetensbehov inom välfärden.

 • 11 oktober 2016

  Arbetslivet efter skolan

  I rapporten ”Arbetslivet efter skolan” av Skolverket bedömer arbetsledare unga medarbetares kompetens inom branscher där många unga arbetar - bygg, handel, restaurang samt vård och omsorg. Att kunna p…

 • 15 september 2016

  Seminarie om kompetensbehov i välfärden

  Välkommen till seminariet "Kompetensbehov i välfärden – nuläge, trender och framtid" den 24 november.

 • 8 juni 2016

  Ny arbetsmarknadsprognos för Hallands län

  Den 8 juni presenterade Peter Nofors på Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsutsikterna för Halland det kommande året. Arbetsmarknad ser fortsatt ljus ut även i Hallands län. Bedömningen är att sysselsättningen kommer att öka med ca 2 800 personer fram till slutet av 2017. Det är fortfarande de privata tjänstenäringarna som väntas stå för en stor del av ökningen. Arbetslösheten bedöms bli oförändrad.

 • 3 juni 2016

  Möte med Kompetensrådet

  Möte med kompetensrådet på Campus Varberg

 • 22 april 2016

  Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för Halländska företag

  Den 20 april arrangerade Svenskt Näringsliv ett seminarium om framtidens och nutidens jobb inom näringslivet utifrån en nyligen genomförd rekryteringsenkät.

 • 21 april 2016

  Första mötet med kompetensrådet

  Den 20 april hade vi vårt första möte med kompetensrådet där utmaningar för en bra matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens på arbetsmarknaden diskuterades. Tanken är att kompetensråde…

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, Nästa,