Nyheter

 • 8 juni 2016

  Ny arbetsmarknadsprognos för Hallands län

  Den 8 juni presenterade Peter Nofors på Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsutsikterna för Halland det kommande året. Arbetsmarknad ser fortsatt ljus ut även i Hallands län. Bedömningen är att sysselsättningen kommer att öka med ca 2 800 personer fram till slutet av 2017. Det är fortfarande de privata tjänstenäringarna som väntas stå för en stor del av ökningen. Arbetslösheten bedöms bli oförändrad.

 • 3 juni 2016

  Möte med Kompetensrådet

  Möte med kompetensrådet på Campus Varberg

 • 22 april 2016

  Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för Halländska företag

  Den 20 april arrangerade Svenskt Näringsliv ett seminarium om framtidens och nutidens jobb inom näringslivet utifrån en nyligen genomförd rekryteringsenkät.

 • 21 april 2016

  Första mötet med kompetensrådet

  Den 20 april hade vi vårt första möte med kompetensrådet där utmaningar för en bra matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens på arbetsmarknaden diskuterades. Tanken är att kompetensråde…

 • 8 april 2016

  Vartannat företag har svårt att rekrytera

  Svenskt Näringsliv har kartlagt företagens rekryteringsbehov via rapporten Rekryteringsenkäten.

 • 5 april 2016

  "Synen på yrkesutbildningar måste förändras" - artikel i SvD

  Stort fokus finns på svensk yrkesutbildning, men attraktionskraften är fortfarande låg för elever att välja den utbildningsvägen i gymnasiet. Vi ser ett behov av ett nytt ämne i årskurs 9. Vi kan kall…

 • 30 mars 2016

  Intervju med Närlingslivschefen

  Vilka intentioner finns i Tillväxtstrategi för Halland kring kompetensförsörjning? Varför är det viktigt att arbeta med en regional kompetensplattform? Näringslivschef Ann-Mari Bartholdsson på Region …

 • 23 mars 2016

  Intervju med Tillväxtutskottets ordförande

  I filmen intervjuas Tillväxtutskottets ordförande Dag Hultefors om regeringsuppdraget om regionala kompetensplattformar. Vad kan kompetensplattformen bidra till? Vad är särskilt viktigt ut ett halländ…

 • 22 mars 2016

  Nytt material - Språkstöd för arbetsplatser med nyanlända

  YH-delegationen har tagit fram ett nytt flexibelt språkstöd för de arbetsgivare som tar emot utlandsfödda praktikanter. Materialet finns på YH-delegationens webbplats och heter ”Språkutvecklande …

 • 16 mars 2016

  Inbjudan - Framtidens och nutidens jobb 20 april

  Svenskt näringsliv bjuder in till möte för att berätta om dagens och morgondagens kompetensbehov i näringslivet. Falkenberg Strandbad kl. 10,30-13 inkl. lunch. Kompetensplattform Halland är med och do…

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, Nästa,