Arbetslivet efter skolan

I rapporten ”Arbetslivet efter skolan” av Skolverket bedömer arbetsledare unga medarbetares kompetens inom branscher där många unga arbetar - bygg, handel, restaurang samt vård och omsorg. Att kunna passa tider, följa regler, visa intresse för arbetet och samarbeta med kollegor är viktiga förmågor som arbetsledarna lyfter fram för att unga medarbetare ska klara arbetet. Syftet med studien är att bidra till diskussionen om hur väl gymnasieutbildningen svarar mot kompetenskrav i arbetslivet. Tillsammans med annat underlag kan denna undersökning användas i arbetet med att utveckla gymnasieskolan och dess program.