Dialogseminarium mellan bransch och utbildning - fokus Bygg & anläggning samt Vård & omsorg

Kompetensplattform Halland bjuder in till ett kostnadsfritt dialogseminarium där en alldeles färsk yrkesprognos över branscherna Bygg & anläggning respektive Vård, omsorg & sociala insatser presenteras.

Seminariet är uppdelat i 2 pass, där du kan välja att enbart vara med i ett av passen, alternativt under båda passen. Båda passen avslutas med gemensam diskussion kring bilden som presenterats och hur vi kan möta kommande rekryteringsbehov. Kompetensplattform Halland vill bidra till att skapa förutsättningar till en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare.

Målgrupp: Privata och offentliga arbetsgivare, branschföreträdare, utbildningsanordnare, studie- och yrkesvägledare, HR/personalansvariga, arbetsförmedlare, politiker, utvecklare/samordnare m.fl. med fokus på branscherna bygg & anläggning samt vård, omsorg & sociala insatser.  

Datum: 10 mars 2017

Plats: Halmstad, Scandic Hallandia

Lunch: Lunch ingår, ange i anmälan om du vill äta lunch.

Anmälan: Anmäl dig via www.regionhalland.se/utbildningsocheventservice senast den 17 feb.

Varmt välkommen önskar kompetensrådet – Kompetensplattform Halland