Möte med Kompetensrådet

Möte med kompetensrådet på Campus Varberg

Igår hade vi möte med kompetensrådet i arbetet med Kompetensplattform Halland. Vi genomförde en workshop där vi fortsatte att arbeta med de utmaningar vi tidigare gemensamt identifierat. Prioritering och diskussion om fortsatt arbete.