Nya yrkesprognoser för Bygg & anläggning samt Vård & omsorg

Prognoser över rekryteringsbehov inom två branscher i Halland - Bygg & anläggning respektive Vård, omsorg & sociala insatser släpps och presentaras på ett dialogseminarium mellan bransch och utbildning den 10 mars.

Vilken efterfrågan på personal kommer finnas på grund av tillväxten och hur många kommer gå i pension? Det är Kompetensplattform Halland som är beställare och prognosen är framtagen av WSP.

Kompetensplattform Halland vill bidra till en välfungerande kompetensförsörjning genom en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare i Halland. Utbildningsanordnare, representanter från näringsliv och offentliga sektor i Halland samverkar i detta regeringsuppdrag. Region Halland processleder arbetet.