Seminarium om kompetensbehov i välfärden

Kompetensplattform Halland bjuder under torsdagen den 24 november in till ett seminarium om kompetensbehov inom välfärden.

Företrädare från de olika välfärdssektorerna Administration & service, Förskola & skola, Hälso-, sjuk- och tandvård, Kultur & fritid, Samhällsbyggnad & teknik samt Vård, omsorg och socialtjänst kommer att reflektera kring det som presenteras och berätta vilka strategier de har för att försöka möta kommande kompetensbehov. Samhällstrender som påverkar kompetensbehoven kommer också att diskuteras. Seminariet avslutas med att utbildningsanordnare från olika utbildningsformer i Halland svarar på hur de försöker möta upp dessa kompetenbehov genom utbildning.

Kompetensplattform Halland är en samverkansarena kring kompetenförsörjning i Halland för att skapa dialog, kunskap och handling. Målet med vårt arbete är att skapa förutsättningar som bidrar till en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare. Det är Region Halland som fått regeringsuppdraget om att etablera en regional kompetensplattform.

Datum tid och plats

Torsdagen den 24 november 2016 mellan klockan 08:45 - 11:15, Arena Vesterhavet Falkenberg.