Regionala näringslivsrådet Halland

Hallands näringsliv har en viktig roll i det gemensamma samhällsbygget för ett mer attraktivt, inkluderande och konkurrenskraftigt Halland

I näringslivsrådet ska Region Halland och representanter för näringslivet diskutera vilka frågor som är viktigast för Hallands utveckling och hur vi kan driva dessa frågor tillsammans på bästa sätt.

Region Halland har idag bra kunskap om hur Halland utvecklas och den dramatiska förändring som länet genomgått de senaste 20 åren, medan näringslivet har viktiga perspektiv på hur vi tar oss an dagens utmaningar och hur vi drar nytta av de styrkor vi har, i vår gemensamma strävan att skapa ett ännu bättre Halland. 

Näringslivsrådet syftar i stort till en fördjupad samverkan som är till nytta för näringslivet och Halland i helhet.

Näringslivsrådet hade sitt första möte i december 2017 och formerna för rådet är under uppbyggnad.