Innovation

Halland är en region som har god tillväxt, vilket ger bra förutsättningar att utveckla innovationer. För att koppla ihop kompetenser och kapital, som behövs för att innovationer och idéer ska kunna kommersialiseras, krävs en tydlig struktur.

Denna struktur kallas ofta innovationssystem. I Halland består detta idag av aktörer som Science Park, Högskolan i Halmstad, Campus Varberg, affärsänglar, Almi, Connect och andra aktörer inom affärsutveckling.

Dagens innovationssystem behöver utvecklas för att både ha förmåga att stimulera innovationer i ett brett perspektiv och vårda och utveckla styrkeområden samt kluster10 som har särskilt goda förutsättningar i Halland.

Ett ökat företagande är viktigt för tillväxten och en långsiktig god utveckling av välfärden, vilket innebär att fler bör stimu¬leras och inspireras till att driva företag. Ett dynamiskt och växande näringsliv präglas av både ett inflöde av nya företag och förnyelse inom det befintliga näringslivet. Det är viktigt att alla människor som vill och kan driva företag får rätt för¬utsättningar, oavsett kön och etnisk bakgrund.