Exportprogrammet i Halland

Exportprogrammet i Halland är ett samarbetsprojekt mellan Väst- & Sydsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Halland och Region Halland. Vi har gått samman för att med samlad kraft och kompetens erbjuda ditt företag kunskap och förutsättningar för en lyckad internationalisering. Utöver det kommer du även ingå i ett värdefullt nätverk med andra företagare som står inför samma internationella satsnig.

Vem kan delta?

Vi riktar oss mot små- och medelstora företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas internationellt. Målgrupp är företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationalisering.

Program

 

1. Nätverksgrupper

Fem halvdagar. Träffarna genomförs under ledning av en professionell processledare som ger råd och tips på hur man kan lösa individuella och gemensamma problem. Syftet är att gemensamt diskutera utmaningar med internationalisering och hur man tar sig an dessa utmaningar.

2. Internationell utbildning

Tre halvdagar. Utbildningen anpassas efter gruppens önskemål och kan bland annat innefatta affärskultur och affärsjuridik samt andra områden som rör internationalisering.

3. Individuell avstämning och support

Tre tillfällen á 1,5 tim styck. I detta steg ges individuell support som skall resultera i en handlingsplan för företagets fortsatta internationalisering. Detta sker genom tre individuella möten med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning.

4. Inspirationsträffar

Två tillfällen. En gästtalare bjuds in för att tala kring ett relevant ämne som diskuteras i smågrupper

5. Marknadsaktivitet – extra tillägg

Detta steg är ett påbyggnadssteg för ett begränsat antal deltagare från programmet. Här erbjuds de deltagande företagen hjälp att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden, ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

Endast företag från Exportprogrammet kan söka till detta steg. Deltagarna väljs ut via urvalsprocess och detta påbyggnadssteg kostar 15 000 kronor. Det finns totalt 10 platser i steg 5. (Rese- och boendekostnader finansieras av företagen själva)

Deltagaravgift

Informarion kommer!

Anmälan till Exportprogrammet i Halland

Information kommer!

För mer information går det bra att kontakta Marina Gireva på Västsvenska Handelskammaren.
marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se
031-83 59 05