Exportprogrammet i Halland

Exportprogrammet i Halland är ett samarbetsprojekt mellan Väst- & Sydsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Halland och Region Halland. Vi har gått samman för att med samlad kraft och kompetens erbjuda ditt företag kunskap och förutsättningar för en lyckad internationalisering. Utöver det kommer du även ingå i ett värdefullt nätverk med andra företagare som står inför samma internationella satsning.

Vem kan delta?

Vi riktar oss till dig som jobbar på ett litet eller medelstort företag i Halland och har intresse och ambition att utvecklas internationellt. Exporterar du redan till någon eller några marknader och vill ta nästa exportsteg? Perfekt, då tillhör du vår målgrupp.

Program

1. Nätverksgrupper

Fem halvdagar. Träffarna genomförs under ledning av en professionell processledare som ger råd och tips på hur du kan lösa individuella och gemensamma problem. Syftet är att gemensamt diskutera utmaningar med internationalisering och hur man tar sig an dessa utmaningar.

2. Internationell utbildning

Tre halvdagar. Utbildningen anpassas efter gruppens önskemål och kan bland annat innefatta affärskultur och affärsjuridik samt andra områden som rör internationalisering.

3. Individuell avstämning och support

Tre tillfällen á 1,5 tim styck. I detta steg ges individuell support som skall resultera i en handlingsplan för företagets fortsatta internationalisering. Detta sker genom tre individuella möten med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning.

4. Inspirationsträffar

Två tillfällen. En gästtalare bjuds in för att tala kring ett relevant ämne som diskuteras i smågrupper

5. Marknadsaktivitet – extra tillägg

Detta steg är ett påbyggnadssteg för ett begränsat antal deltagare från programmet. Här erbjuds du hjälp att etablera dig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka din kunskap om den utvalda marknaden, ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

Endast företag från Exportprogrammet kan söka till detta steg. Deltagarna väljs ut via urvalsprocess och detta påbyggnadssteg kostar 15 000 kronor. Det finns totalt 10 platser i steg 5. (Rese- och boendekostnader finansieras av företagen själva)

Deltagaravgift

Programmet delfinansieras av Region Halland och samarbetspartners. Vi kan därför erbjuda följande priser:

8900 kr exkl. moms till företag med upp till 20 anställda

14900 kr exkl. moms till företag med fler än 20 anställda

Anmälan till Exportprogrammet i Halland

Anmäl dig här: https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/kalender/exportprogrammet-i-halland-5-mars-2019/

Eller skicka in din intresseanmälan till marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se Skriv ditt företagsnamn, organisationsnummer och kontaktperson med kontaktuppgifter.

Sista anmälningsdag är 1 februari 2019. Det är begränsat antal platser.

Har du frågor?

Kontakta Marina Gireva på Västsvenska Handelskammaren.
marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se
031-83 59 05