Halländska Skördetider – nya vägar för måltidsturism

Efter en omfattande resa i Livsmedelsprogrammet framkom det ett tydligt behov av samverkansplattformar och gemensam marknadsföring av Halland och dess utbud av mat, dryck och måltidsupplevelser. Nu genomför Region Halland i samarbete med LRF Halland och Signerat Halland samt Hallands Matgille ett gemensamt projekt för att lyfta skördetiden i Halland.

Projekttid: Maj 2018 – mars 2019

Syftet med projektet är att integrera primärproducenter, småskaliga jordbruks- och trädgårdsföretag, landsbygdsbaserade besöksföretag samt livsmedelsförädlingsföretag i ett nytt samarbete som tillsammans med den halländska besöksnäringen kan utveckla gemensamma nya möjligheter inom området mat och måltider i regionen. Lokala mat- och måltidsupplevelser är ett av tre fokusområden inom besöksnäringen och företagen ska få nya möjligheter att utvecklas inom detta område.
Målsättningen med en bredd av olika aktörer är att skapa en nytänkande, innovativ ansats för att marknadsföra skördetider med olika vinklar och aktiviteter.

Ett två-månaders kalendarium från mitten av augusti till mitten av oktober som omfattar skördefester, matfestivaler, öppna gårdsbutiker och andra möjligheter att handla lokalproducerat samt aktiviteter runt mat och dryck ska utvecklas. Detta ska marknadsföras sommaren 2018, genomföras under hösten och utgöra en plattform för samverkan och konceptutveckling i Halland hela året runt.

I projektet ingår flera träffar. De första uppstartsmöten är i maj, därefter i höst och vår 2019 utvärderings- och utvecklingsträffar.

Projektet genomförs med stöd av Länsstyrelsen i Halland genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och LRF.

Vill du vara med i projektet?

Är du livmedelsproducent, mathantverkare eller del av besöksnäringen, hör gärna av dig till oss för mer information.

Kontakt:

Lovisa Jacobsson – projektledare Skördetid i Halland
Mobil: 070 665 32 43
Mail: lovisa@wearelaja.com
Mer info: www.skordetidihalland.se

Projektägare Region Halland
Kontaktperson: Nadja Leek
Mobil: 073-306 00 25
Mail: Nadja.Leek@regionhalland.se