Skolutveckling

Det finns en koppling mellan ett väl fungerande utbildningssystem och Hallands utveckling samt ett mycket starkt samband mellan villkoren under uppväxten och hälsa.

Vi på Region Halland vet att om vi ger alla barn och unga förutsättningar att växa och utvecklas på bästa sätt så bidrar vi i förlängningen med kompetent arbetskraft, kunskap och tillväxt.