Framtidens digitala lärande i skolan

Digitaliseringen av dagens samhälle skapar både möjligheter och utmaningar. Samverkansprojektet Framtidens digitala lärande i skolan bidrar till utveckling av den digitala skolan. Arbetet görs i samarbete mellan kommuner, Region Halland och Högskolan i Halmstad. Visionen är att skapa digitala lärmiljöer där ny teknik genererar möjligheter.

Här får du ta del av information om Framtidens digitala lärande i skolan. Vill du fördjupa dig i vårt arbete finns bland annat vår handlingsplan att läsa. Du är också välkommen att kontakta någon av oss som arbetar i samverkansprojektet.