Näringsliv och skola

En nära samverkan mellan skolan och näringslivet gynnar alla parter. Skolan får en möjlighet till att på ett bättre sätt knyta undervisningen till verkligheten, och på så sätt göra den mer tillgänglig för eleverna. Företagen och andra arbetsgivare får i sin tur möjlighet att påverka så att eleverna efter genomgången utbildning har med de kuskaper som de behöver för att vara anställningsbara.

Entreprenörskap

Entreprenörskap i skolan handlar om att skapa elever som är kreativa, problemlösande och har en stor tilltro till den egna förmågan.

Entreprenöriellt lärande

Teknikcollege

Teknikcollege är teknik- och industriutbildning för gymnasial- och vuxennivå. Även fordon och el ingår. Utbildningen sker i nära samverkan med näringslivet.

Teknikcollege Halland