Entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande

Inom området entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande jobbar vi för tillfället med projekten Ung företagsamhet (UF) och UngDrive samt den långsiktiga skolutvecklingsprocessen Välmående Ger Resultat (VGR).

Läs mer om arbetet här:

Ung företagsamhet (UF)

UngDrive

Välmående Ger Resultat (VGR).

Avslutade projekt inom tillväxtprogrammet för Halland 2007-2010 kan ni läsa mer om här på sidan.

STEPS

Företagsamt Lärande var en del i en långsiktig regional satsning för att utveckla barn och ungdomars företagsamhet i Halland. Målet är att alla ska få möjlighet att utveckla sin företagsamhet och att det ska vara en naturlig del av undervisningen i skolans alla stadier. Nu fortsätter satningen i projektet Strategiskt entreprenörskap i skolan - STEPS.

STEPS

Skrifter

Många spännande skrifter beskriver det företagsamma lärandet, både teoretiskt men också praktiskt. De flesta av tipsen du hittar här innehåller även konkreta exempel på hur det företagsamma lärandet kan ta sig uttryck.

Skrifter

Avhandlingar

Två avhandlingar finns såhär långt om det företagsamma lärandet.

Avhandlingar

Rapporter

Skolan är en angelägenhet för hela samhället. Här presenteras ett par rapporter och studier som diskuterar skolans roll idag och synen på skola - entreprenörskap.

Rapporter

Koncept och resurser

Här hittar du olika "färdiga lösningar" som du kan använda dig av för att börja utforska det företagsamma lärandet. Det finns koncept som vänder sig till allt från förskola till gymnasiet.

Koncept och resurser