Avhandlingar

Vid Umeå Universitet har två avhandlingar i företagsamt lärande publicerats;

Eva Leffler: Företagsamma elever - Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan (2006)

Gudrun Svedberg: Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt (2007)

Eva Leffler har även publicerat ett par artiklar kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan i olika pedagogiska tidsskrifter.

Entreprenörskap och Företagsamhet i skolan (2008) (PDF-dokument, 106 kB)
Eva Leffler
Umeå Universitet
Grundskoletidningen nummer 2-2008

Entreprenörskap och Företagsamhet i skolan - en del i Pedagogiskt arbete (2002) (PDF-dokument, 149 kB)
Eva Leffler
Umeå Universitet
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr. 1-2 2002