Bäckagårdsskolan tar vara på barnens intresse

Alla elever på Bäckagårdsskolan i Halmstad har under våren 2008 involverat sina egna fritidsintressen i skolarbetet under projektet "Fri Tid". Prova på fiske, karate, spela fotboll och samla kapsyler är bara ett axplock av vad eleverna under terminen bjudit kamraterna på.

"Vi kände att vi var tvungna att göra något och ville inte fortsätta i samma gamla hjulspår. Dagens elever köper inte det gamla längre", säger läraren Maria Kristiansson och syftar på den klasiska katederundervisningen.
"Vi var nyfikna på vad företagsamt lärande egentligen stod för och vi ville veta hur vi kunde använda det på vår skola", fortsätter idrottsläraren Lasse Persson.
Lösningen kom naturligt. Lasse och Maria utnyttjade vårterminens tema "tid" och skapade projektet "Fri Tid" där alla skolans elever fick göra ett arbete med sitt speciella fritidsintresse och sedan, i möjligaste mån, ta med intresset till skolan så att kamraterna kunde prova.
Allt från mini-dans och gymnastik till Starwars, Nintendo-Wii och kapsylsamling fanns representerat.
"Det är ju också väldigt intressant och lärorikt för oss lärare att få en inblick i elevernas intressen och se vad exempelvis Pokémon egentligen går ut på", anser Maria Karlsson.

På det här viset blir skolan ämnesövergripande och många av läroplanens riktlinjer integreras naturligt i projektet, som att utgå från elevernas intresse exempelvis.
Först fick barnen med sig ett brev hem där föräldrarna informerades om det företagsamma lärandet och där fanns också en lathund som stöd för barnen att planera sitt arbete utefter. Första uppgiften var att skriva om sin hobby ur ett personligt perspektiv. Andra punkten var att rita på bildtimmen om sin hobby. Detta sattes sedan upp i skolans korridorer så att alla kunde ta del av varandras intressen och utifrån det välja något de tyckte verkade spännande.

Eleverna delades upp i mentorsgrupper där de visade sin hobby för de andra i gruppen. I de fall möjligheten fanns testade de också varandras intressen. Exempelvis fiske, gymnastik, fotboll, dans och karate.
"En av redovisningarna hade vi i Frigymnasternas lokal. Det var en kille som annars bara mest sitter tyst och inte gör något väsen av sig. Han håller på med gymnastik, och när han visade hur man gick på händerna började alla de andra eleverna helt spontant applådera. Det stärkte hans självförtroende och jag får fortfarande gåshud bara jag tänker på det nu", säger Maria och fortsätter:
"Eleverna växer otroligt mycket i och med att de får inta lärarrollen och lära av varandra. Självförtroendet och självkänslan blir bättre".
"Nästa övergripande tema vi kör på skolan ska vara fantasi. Där kanske man kan arbeta företagsamt med exempelvis uppfinningar. Vi fortsätter leta möjligheter", säger Lasse Persson.