En affärsgata bland korridorerna

På Örnaskolan i Hyltebruk jobbar elever och lärare aktivt tillsammans med företagsamt lärare. Under höstterminen anordnade de bland annat en affärsgata i lågstadiekorridoren och en julmarknad för föräldrar och allmänheten.

Ett av de övergripande förhållningssätten i Läroplanen är att barnen ska ha "lust att lära". De ska lära sig läsa, räkna och skriva, men hur de bäst lär sig och tar till sig information skiljer mycket från individ till individ. Som lärare gäller det att vara flexibel och se till elevernas olika behov. Lågstadieläraren Ginger Johansson och barnskötaren Eva Söndergaard-Johansson på Örnaskolan i Hyltebruk går utanför klassrummet med sina elever för att hämta information via upplevelser som de sedan arbetar vidare med i klassrummet.
"Många pedagoger gör en alldeles för stor grej av företagsamt lärande, de blir lite rädda för namnet. Men egentligen är det inte så invecklat. Tanken är att eleverna ska få samma faktakunskaper som vid traditionell utlärning, men på ett annat sätt där alla får möjlighet att lära på sitt eget vis och på så vis få ytterligare kunskaper i ämnet", förklarar Eva Söndergaard-Johansson.

I korridoren där förskolan och lågstadiet huserar anordnade de båda pedagogerna tillsammans med eleverna och sina övriga kolleger på lågstadiet en affärsgata under höstterminen. Ett projekt som sträckte sig över lång tid och byggdes upp från grunden. Eleverna fick göra allt från studiebesök på olika lokala butiker till att göra egna reklamskyltar och handskas med pengar. Slutligen anordnades en riktig julmarknad med riktiga varor, riktiga kunder och riktiga pengar.
"Våra elever här i förskolan och första klass var på studiebesök på COOP och ICA i Hyltebruk. Där försökte vi göra eleverna uppmärksamma på reklam och priser bland annat. De fick välja tre saker var i affären som de själva skulle vilja ha. Vi tog bilder på dem tillsammans med varorna de hade valt", säger Ginger Johansson och rotar bland sina papper för att visa exempel. Hon fortsätter:
"Tillbaka i klassrummet klistrade de bilden på ett papper och skrev om varorna de hade valt. En färgkopia sattes upp i affärerna där barnens egna ord beskrev varorna. Ni skulle sett vilken lust och energi barnen utstrålade. Att ha sig själv på bild i en affär och få kommentarer från folk som säger att de sett och läst under deras bild i butiken är en otrolig inspirationskälla för barnen."

Ett annat exempel på företagsamt tänkande i skolan var när lärarna och eleverna en höstdag gick ut i skogen för att plocka svamp. 50 trattkantareller var målet för varje barn, ett mål som med råge uppnåddes.
"Vi hade så mycket svamp att vi inte riktigt visste hur vi skulle hantera det", skrattar Eva.
Men barnen var ivriga. De rengjorde alla svampar med penslar, delade upp dem i högar med tio i varje, torkade dem, tillverkade förpackningar, knöt rosetter och skrev ett svampsopprecept att fästa på den färdiga produkten. Detta såldes sedan på julmarknaden.
"Att väcka lusten hos barnen...Det är nöten för oss lärare att knäcka. Lyckas vi bara med det tänker eleverna inte längre på att de lär sig räkna, skriva och läsa samtidigt. De har bara kul och leker in kunskap och lär sig på vägen", konstaterar Eva.
Julmarknaden blev förra årets höjdpunkt för eleverna och givetvis kommer detta bli ett bestående inslag på Örnaskolan under den annars lite dystra och regniga förvintern. Vetskapen om detta ger även eleverna något att se fram emot resten av året.