Koncept och resurser

Här hittar du olika "färdiga lösningar" som du kan använda dig av för att börja utforska det företagsamma lärandet. Det finns koncept som vänder sig till allt från förskola till gymnasiet.

En del kan du börja pröva på egen hand, andra behöver någon form av introduktion eller handledning. Vi har inte gjort någon bedömning av de olika koncepten, eftersom dess användbarhet är beroende på just dina unika förutsättningar. Därför rekommenderar vi dig att besöka respektive hemsida för vidare kontakter.

Gränslösa klassrum - En skola mitt i verkligheten. Ett enkelt koncept för att skapa ett antal kreativa forum mellan skola, näringsliv och kommun. Går att applicera på i princip alla ämnen.

KomTek - ett komplement till lärandet i skolan och arbetslivet och ska ge en allsidig teknisk kunskap och lust och förmåga till entreprenörskap. KomTek i Halland ligger i Halmstad.

Ung Företagsamhet - kanske det mest kända av alla utbildningskoncept. UF vänder sig till gymnasieelever mellan 16 och 20 år som får uppleva ett företags livscykel.

Business 4 a Day - ett koncept för alla målgrupper från 7-8 år och uppåt. Business 4 a Day går ut på att generera en idé, planera genomförandet, genomföra idén i skarpt läge samt utvärdera och reflektera, allt inom ramen av 24 timmar.

Snilleblixtarna - syftar till att stimulera barns intresse för teknik och uppfinningar på ett roligt och inspirerande sätt.

Finn Upp - ett hjälpmedel för alla lärare i skolår 6-9 som vill väcka elevernas lust att upptäcka. I Finn upp används uppfinnande som ett sätt att lära.

FramtidsFrön - syftar till att öka barns självförtroende genom att uppmuntra deras naturliga företagsamhet. FramtidsFrönhar flera olika koncept som hjälper skolan att arbeta på ett mer entreprenöriellt sätt.

Y.R.M.i.S - ett inspirationsverktyg med filmer som visar en mångfald av unga förebilder och chefer, som beskriver sina arbetsplatser och val i livet.