STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i skolan

STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i skolan, är ett EU-finansierat socialfondsprojekt som drevs mellan februari 2011 och januari 2013 av Region Halland tillsammans med de fyra kommunalförbunden i Västra Götalandsregionen, med totalt ca 2400 deltagare. Syftet har varit att öka förutsättningarna för att skapa en entreprenöriell, företagsam och jämställd skola, som bättre speglar arbetslivets behov och förutsättningar. Detta har skett genom verksamhets- och organisationsutvecklande insatser.

Här kan du läsa mer om STETS.