Digitalt lärande

Skolan ska ge barn och ungdomar en bra start i livet, som ger goda förutsättningar till en utbildning och somuppfyller de krav som samhället ställer. Vi lever i en allt mer digitaliserad värld, där kunskapen om ochförståelsen för hur digital teknik påverkar vår vardag, vår omvärld, våra beslut och våra relationer, blir alltmera viktig. Överallt omkring oss finner vi digitala miljöer och digitala verktyg. De flesta av oss har över tid kommit att kunna hantera och använda digitala verktyg och program. Kunskap om hur man använder digitala verktyg är idag en förutsättning för att kunna interagera. Men utan förståelse för hur digitala miljöer och verktyg är skapade är våra valmöjligheter begränsade. Vet man hur de fungerar och kommunicerar, blir det möjligt att påverka, fatta bättre beslut, och lättare att förstå de beslut andra fattar.

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för halländska barn och ungdomar att möta ochhantera utmaningar i en komplex, föränderlig och en allt mer högteknologisk värld.